Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 22.6.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.6.2022 15.34
Tiedote 409/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Saija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Lauri Hirvonen, lähetystöneuvos p. 0295 350 063
- Valtuuskunnan asettaminen Madridissa järjestettävään Naton huippukokoukseen 29.-30.6.2022

Oikeusministeriö

Katariina Jahkola, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 246
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta (HE 42/2022 vp; EV 67/2022 vp)

Johanna Nyberg, hallitussihteeri p. 0295 150 068
- Armonanomusten hylkääminen
- Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, hallitusneuvos p. 0295 140 431
- Puolustusvoimien ylilääkärin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen

Sabina Mansurow, hallitussihteeri p. 0295 140 171
- Muutos 2 Suomen tasavallan hallituksen puolesta toimivan Suomen puolustusministeriön ja Amerikan Yhdysvaltojen puolustusministeriön välillä tehtyyn sopimukseen tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Vaihdoksia puolustusasiamiesten ja apulaispuolustusasiamiehen tehtävissä vuonna 2022

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Juha-Pekka Suomi, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 354
- Tasavallan presidentin asetus Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta

Jenni Nuutinen, hallitussihteeri p. 0295 330 230
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 55/2022 vp; EV 69/2022 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Markus Lounela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 052
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 33/2022 vp; EV 54/2022 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Risto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Eduskunnan vastaus hallituksen esityksiin laiksi raideliikennelain muuttamisesta ja laiksi raideliikennelain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 38/2022 vp) täydentämisestä (HE 38/2022 vp, HE 57/2022 vp, EV 63/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eleonoora Eilittä, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 253
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 44/2022 vp; EV 65/2022 vp)

Eriika Melkas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 134
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta (HE 36/2022 vp; EV 75/2022 vp)

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 34/2022 vp; EV 64/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 78/2022 vp; EV 76/2022 vp)

Kaisu Ahtola, hallitussihteeri p. 0295 163 785
- Tasavallan presidentin asetus työympäristötyön erityisansiomitalista

Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, hallitusneuvos p. 0295 250 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 11 ja 18 luvun muuttamisesta (HE 243/2021 vp; EV 44/2022 vp)

Sirkku Jaakkola, hallitussihteeri p. 0295 250 007
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi jätelain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 46/2022 vp; EV 68/2022 vp)