Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 3.3.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 2.3.2023 15.34
Tiedote 110/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Kaija Suvanto, oikeuspäällikkö p. 0295 351 159
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta (HE 87/2022 vp; EV 241/2022 vp)

Minna Laajava, lähetystöneuvos p. 0295 350 128
- Suomen osallistuminen Ukrainaa tukevaan Euroopan unionin sotilaalliseen EUMAM Ukraine -avustusoperaatioon; osallistuminen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Puolassa

Oikeusministeriö

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 074
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta (HE 250/2022 vp; EV 282/2022 vp)

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- 1.Landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland 2.Landskapslag om kompensation till kommunerna för förlust av skatteintäkter på grund av vissa avdrag.
- Tasavallan presidentin asetus eräiden saavutettavista verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista hallinnossa annetun maakuntalain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Sisäministeriö

Elina Rydman, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 586
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arpajaislain muuttamisesta (HE 255/2022 vp; EV 264/2022 vp)

Puolustusministeriö

Kosti Honkanen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 607
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle sotilasajoneuvolaiksi ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta (HE 221/2022 vp; EV 253/2022vp)

Valtiovarainministeriö

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta (HE 309/2022 vp; HE 326/2022 vp; EV 298/2022 vp)

Marja Liukko, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 090
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta (HE 203/2022 vp; EV 250/2022 vp)

Pauliina Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 395
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 310/2022 vp; EV 281/2022 vp)

Ella Luikku, veroasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 091
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle kaivosmineraaliveroa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 281/2022 vp; EV 280/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiksi arpajaislain muuttamisesta johtuviksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säädösmuutoksiksi (HE 282/2022 vp; EV 271/2022 vp)

Jorma Waldén, johtaja p. 0295 330 338
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 43/2022 vp) täydentämisestä (HE 43/2022 vp, HE 313/2022 vp; EV 312/2022 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 162 013
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi elintarvikemarkkinalain muuttamisesta (HE 283/2022 vp; EV 267/2022 vp)

Katri Aho, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 235
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista (HE 260/2022 vp; EV 277/2022 vp)

Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 83/2022 vp; EV 269/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta (HE 96/2022 vp; EV 276/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläintautilain muuttamisesta (HE 286/2022 vp; EV 279/2022 vp)

Juha Keski-Koukkari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 196
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kasvinterveyslain muuttamisesta (HE 287/22 vp; EV 266/2022 vp)

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (HE 289/2022 vp; EV 291/2022 vp)

Petriina Wäre, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 115
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi määräaikaisista maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista (HE 327/2022 vp; EV 292/2022 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tiina Ranne, hallitusneuvos p. 0295 342 036
- Kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevaan yleissopimukseen tehdyt muutokset

Inka Näkkäläjärvi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 052
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Ruotsin kanssa taksiliikenteestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 262/2022 vp; EV 270/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähkölaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi (HE 324/2022 vp; EV 313/2022 vp)

Jarmo Tiukkanen, hallitussihteeri p. 0295 047 355
- Nuorten liikkuvuudesta Suomen tasavallan ja Kanadan välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Nathalie Dahl, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 232
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion vientitakuista annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 268/2022 vp; EV 261/2022 vp)

Katariina Jämsén, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 143
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n ja merityösopimuslain 13 luvun 15 §:n muuttamisesta (HE 215/2022 vp; EV 275/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Lassi Kauttonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 577
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta (HE 269/2022 vp; EV 272/2022 vp)

Jarno Virtanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 495
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 303/2022 vp; EV 265/2022 vp)

Sonja Jantunen, hallitussihteeri p. 0295 163 366
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 189/2022 vp; EV 259/2022 vp)

Tuija Metsävainio, hallitussihteeri p. 0295 163 449
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 314/2022 vp; EV 289/2022 vp)

Marika Lahtivirta, lakimies, esittelijä p. 0295 163 605
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (HE 138/2022 vp; EV 273/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Katariina Haavanlammi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 072
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 321/2022 vp; EV 274/2022 vp)