Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 5.7.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 4.7.2019 15.18
Tiedote 365/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Tulokas Pirjo, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Suvanto Kaija, oikeuspäällikkö p. 0295 351 159
- Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Oikeusministeriö

Hallavainio Anne, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 458
- Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen
- Vakuutusoikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen

Manner Arja, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 450
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 29/2018 vp; EV 295/2018 vp)

Sisäministeriö

Rydman Elina, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 586
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 214/2018 vp; EV 288/2018 vp)

Rantakokko Elina, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 611
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 4/2019 vp; EV 4/2019) 

Puolustusministeriö

Vahvaselkä Sinikka, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 431
- Pääesikunnan päällikön virkaan nimittäminen, tehtävään määrääminen ja kenraalin virkaan nimittäminen puolustusvoimissa
- Apulaissotilasedustajan tehtävään määrääminen (NAE)

Honkanen Kosti, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 140 607
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 254/2018 vp; EV 319/2018 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Randell Antti, hallitusneuvos p. 0295 330 173
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 3/2019 vp; EV 3/2019 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Miettinen Hannu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen (SopS 48/1981) liitteeseen 1 ehdotettujen muutosten hyväksyminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Saari Risto, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön 13. yleiskokouksessa 25 ja 26 päivänä syyskuuta 2018 kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen sovittujen muutosten hyväksyminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kröger Tarja, hallitusneuvos p. 0295 048 937
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 158/2018 vp; EV 306/2018 vp)

Ylitepsa Johanna, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 064 207
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 2/2019 vp; EV 2/2019 vp)