Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 8.7.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.7.2022 16.14
Tiedote

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Saija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Oikeusministeriö

Katri Kummoinen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 14/2022 vp; EV 87/2022 vp)

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 074
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta (HE 47/2022 vp; EV 79/2022 vp)
- Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen ja yli-insinöörineuvoksen tehtäviin määrääminen
- 1) Rovaniemen hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen
- 1) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- 1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om främjande av integration 4. Landskapslag om ändring av 13 § landskapslagen om sysselsättningsfrämjande utbildning 5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande 6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om posttjänster 7. Landskapslag om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland 8. Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola 9. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd 10. Landskapslag om ändring av landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg

Sami Kiriakos, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 054
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 13/2022 vp; EV 88/2022 vp)

Virpi Koivu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 071
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 22/2022 vp; EV 93/2022 vp)

Sisäministeriö

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rajavartiolain muuttamisesta (HE 94/2022 vp; EV 100/2022 vp)

Puolustusministeriö

Timo Tuurihalme, hallitussihteeri p. 0295 140 119
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Miska Lautiainen, hallitusneuvos p. 0295 530 212
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion virkamieslain ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta (HE 50/2022 vp; EV 91/2022 vp)

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi (HE 68/2022 vp; EV 102/2022 vp)

Jari Salokoski, hallitusneuvos p. 0295 530 437
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi (HE 82/2022 vp; EV 86/2022 vp)

Antti Makkonen, lainsäädäntöneuvos p.0295 530 013
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 104/2022 vp; EV 99/2022 vp)

Jonna Kuparinen, erityisasiantuntija, esittelijä p.0295 530 182
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 67/2022 vp; EV 81/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Marjaana Larpa, hallitusneuvos p. 0295 330 480
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 54/2022 vp; EV 95/2022 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Tanja Viljanen, hallitusneuvos p. 0295 162 353
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 32/2022 vp; EV 80/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Liisa Heinonen, hallitusneuvos p. 0295 064 131
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi (HE 60/2022 vp; EV 90/2022 vp)

Nicoleta Kaitazis, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 067
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 85/2022 vp; EV 82/2022 vp)

Noora Santala, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 304
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 61/2022 vp; EV 72/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022 (HE 75/2022 vp; EV 71/2022 vp)

Eeva Vartio, hallitussihteeri p. 0295 163 122
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 62/2022 vp; EV 97/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Anu Karjalainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 067
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi asuntosäästöpalkkiolain, oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta (HE 45/2022 vp; EV 77/2022 vp)