Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Team Finland -kasvuohjelmien toimintamalli ja kehittämistarpeet arvioitu

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 30.9.2016 13.00
Tiedote 412/2016

Team Finland -kasvuohjelmat tarjoavat uudenlaisen työkalun pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen. Tänään julkistetun kasvuohjelmien arvioinnin tuloksista ilmenee, että yritykset ovat pääosin tyytyväisiä ohjelmien toteutukseen. Onnistumisessa on kuitenkin merkittäviä ohjelmakohtaisia eroja ja toimintamallissa kehitettävää.

Team Finland -kasvuohjelmia arvioitiin osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Arviointi perustuu yrityksille suunnattuun sähköiseen kyselyyn (n=287), kasvuohjelmia koskeviin dokumentteihin sekä viranomais- ja sidosryhmähaastatteluihin ja yrityshaastatteluihin.

Arvioinnin osana toteutetun yrityskyselyn mukaan palaute kasvuohjelmista on pääosin positiivista, mutta ohjelmat saavat osakseen myös paljon kritiikkiä. Pitkän aikavälin vaikutusten arviointi on vielä liian varhaista, mutta lyhyen aikavälin tulokset ovat lupaavia, arvioinnin tulokset kertovat.

Parhaimmillaan kasvuohjelmat tarjoavat kansainvälistyville yrityksille laajempaa näkyvyyttä kohdemarkkinoilla, ajankohtaista markkinatietoa ja tärkeitä kontakteja sekä edistävät tiedonvaihtoa ja yhteistyötä muiden saman alan yritysten kanssa. Kasvuohjelmat ovat lisänneet ja tiivistäneet yhteistyötä eri Team Finland -verkoston toimijoiden välillä, mutta yrityslähtöisyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi yhteistyötä on yhä syvennettävä.

Arvioinnin johtopäätöksissä suositellaan kasvuohjelmatoiminnan jatkamista nykyisen rahoituskauden jälkeen. Ohjelmien rahoitus- ja ohjausmallia tulisi kuitenkin uudistaa siten, että se soveltuu nykyistä suurempien, joustavampien ja kokeilevampien ohjelmakokonaisuuksien rahoittamiseen. Arvioitsijat suosittelevat kasvuohjelmien välillä tehokkaampaa yhteistyötä ja resurssien käyttöä sekä yhteistyön tiivistämistä muiden toimijoiden ja palveluntarjoajien kanssa. Käynnissä on useita erilaisia ohjelmia ja kokonaisuus näyttäytyy yrityksille hajanaisena. Tärkeää on myös huolehtia parhaan mahdollisen osaamisen saamisesta ohjelmien käyttöön.

Nyt julkaistu arviointi on ensimmäinen osakokonaisuus ”Miten Team Finland -toimintaa kehitetään vaikuttavammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi” -selvityshankkeessa. Arvioinnin toteutti 4FRONT Oy yhteistyössä kanadalaisen The Evidence Networkin ja Ramboll Management Consulting Oy:n kanssa.

Arviointiraportti

Team Finland -kasvuohjelmat ovat työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamia ohjelmia, joilla tuetaan yritysten kansainvälistymistä sekä edistetään Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja matkailua. Rahoituksen kokonaismäärä vuosille 2014–2018 on 74,1 miljoonaa euroa, josta yhdeksän miljoonaa euroa käytetään yritysten kansainvälistymistä tukeviin messuavustuksiin. Ensimmäiset ohjelmat käynnistettiin loppuvuonna 2014. Tällä hetkellä on käynnissä yhteensä 37 ohjelmaa.

Arviointi kohdistui Finpron toteuttamiin viennin edistämiseen tähtääviin ohjelmiin, jotka kokoavat toimialoittain yhteen yrityksiä ja rakentavat yhteisiä tuote- ja palvelutarjoamia kansainvälisille asiakkaille. Näitä ohjelmia oli arvioinnin yrityskyselyn toteutuksen aikaan (toukokuussa 2016) käynnissä 21.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Susanna Perko, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160179 sekä kehittämispäällikkö Vesa Salminen, 4FRONT Oy, p. 040 1252370

Lisätietoa kasvuohjelmista

Lisätietoa Team Finlandista

Lisätietoa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta