Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Terveet tilat 2028 -hankeryhmä linjasi etenemisestä kohti terveitä tiloja

valtioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2017 16.01
Tiedote 488/2017

Ministeri Kimmo Tiilikaisen johdolla keskiviikkona 25. lokakuuta kokoontunut hallituspuolueiden edustajien ja asiantuntijoiden hankeryhmä käsitteli Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman luonnosta ja linjasi asiantuntijoiden työtä.

Toimenpideohjelma valmistellaan tänä syksyllä ja siitä kuullaan eri tahoja joulukuun alusta helmikuun 2018 puoliväliin saakka. Sidosryhmätapaamisia järjestetään useampia tammi-helmikuussa 2018. Kymmenvuotinen toimeenpanokausi alkaa keväällä 2018, jonka kuluessa toimenpideohjelma jalkautetaan sekä päivitetään tiedon ja kokemusten kertyessä.

Eduskunta edellyttää, että hallitus raportoi Terveet Tilat 2028 -toimista jo vuoden 2017 vuosikertomuksessa. Hankeryhmä pitää parlamentaarista seurantaa hyvänä tilanteessa, jossa ohjelmakausi ulottuu useammalle vaalikaudelle.

Toimeenpanokausi on pitkä, ja tavoite on pidettävä selkeänä alusta alkaen.

”Kunnissa tehdään paljon. Kaikki toimiva pitää saada käytäntöön heti. Näin yritämme toimia esimerkiksi Kuivaketju10 -periaatteiden soveltamisessa. Samaan tapaan kuin elintarvikkeiden käyttökelpoisuus turvataan säilyttämällä kylmäketju katkeamattomana, rakennusmateriaalien käyttökelpoisuuden tae on kuivaketjun varmistaminen. Tämä vaikuttaa rakentamishankkeiden suunnitteluun, rakentamiseen samoin kuin ylläpitoon. Ongelmiin puuttumisessa ja niiden ennaltaehkäisemisessä ei saa viivytellä missään vaiheessa”, linjaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Tiilikainen.

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteena on viivytyksettä käynnistää toimet sisäilmasta kärsivien riittävän hoidon ja kuntoutuksen toteuttamiseksi ja huolehtia siitä, että saatavilla on opastusta kulloinkin käytettävissä olevista hoito- ja kuntoutusmuodoista. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on myös tiedottaa hyvistä kokemuksista ja käytänteistä sekä monistaa toimintamalleja sovellettavaksi kuntien ja valtion kiinteistönomistajan käyttöön.

Lisäksi vuoteen 2028 mennessä tavoitteena on, että oppilaitokset, päiväkodit, hoitolaitokset ja muut julkiset rakennukset ovat terveellisiä ja turvallisia käyttää sekä toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia. Sisäilmasta kärsivien auttamiseksi käytössä tulisi myös olla sujuvat ja toimivat hoitopolut itsehoidosta perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja kuntoutukseen.

Pääministeri asetti syyskuussa 2017 hankeryhmän valmistelemaan Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelmaa.  Hankeryhmän puheenjohtajana toimii asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Lisätietoja hankkeesta

Minsterin videoblogi

Lisätietoja: hankejohtaja, hallitusneuvos Marika Paavilainen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 462