Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tietoverkkorikoksia ilmoitetaan poliisille laiskasti

Government Communications Department
Julkaisuajankohta 19.4.2016 10.07
Tiedote 163/2016

Tietoverkkorikoksia ilmoitetaan poliisille laiskasti. Yritykset ja yksityishenkilöt kaipaavat neuvontaa siitä, miten ilmoituksia tehdään ja miten rikosprosessi etenee. Poliisiammattikorkeakoulussa tehty selvitys esittää nopeastikin toteutettavia keinoja kamppailuun tietoverkkorikoksia vastaan.

Tietoverkkorikoksia torjutaan ja selvitetään tehokkaasti, jos viranomaisilla on rikollisuudesta kirkas tilannekuva ja yhteistyö toimii. Tiedonvaihdon tulisi olla sujuvaa myös yritysten ja tutkijoiden kanssa, selviää Poliisiammattikorkeakoulussa valmistuneessa selvityksessä.

– Selvitys tehtiin tiiviissä yhteistyössä kyberrikoksia tutkivien kanssa, ja tuloksena on konkreettisia ehdotuksia etenkin poliisitoiminnan kehittämiseen, kertoo hankkeen ohjausryhmässä ja työpajassa mukana ollut rikosylikomisario Timo Piiroinen poliisin kyberkeskuksesta.

– Halua tiedon jakamiseen ja yhteistyön tiivistämiseen on, ja mikä parasta, tilannekuvaa voidaan parantaa olemassa olevilla resursseilla, Piiroinen jatkaa.

Ilmoitusaktiivisuutta autetaan neuvonnalla

Tietoverkkorikollisuudella tarkoitetaan selvityksessä rikoksia, jotka kohdistuvat tietoverkkoihin ja niissä tarjottaviin palveluihin.

Raportin mukaan kyberrikosten ilmoitusaktiivisuutta tulisi parantaa. Yrityksissä kaivataan ohjeistusta ilmoittamisesta ja tietoa rikosprosessin etenemisestä. Aktiivisuutta voitaisiin parantaa esimerkiksi avaamalla Keskusrikospoliisin kybertorjuntakeskukseen neuvontanumero yrityksille. Lisäksi tietoturvayritykset voisivat neuvoa asiakkaitaan rikosprosessissa.

Poliisin ja muiden viranomaisten tilannekuvatyötä ehdotetaan parannettavaksi muun muassa yhteisen tietojärjestelmän kehittämisellä ja virkamiesvaihdoilla.

– Tulevaisuuden haasteena on lisäksi tutkimustiedon yhdistäminen viranomaisten tilannekuvaan ja tiedonvaihtoon. Tällä hetkellä yhteistyörakenteet puuttuvat, vaikka halua siihen onkin, Timo Piiroinen sanoo.

Hallitusohjelmassa tavoitellaan yhteistä tilannekuvaa

Tietoverkkorikollisuuden tilannekuva -selvityshanke on osa poliisin kokonaisvaltaista kybersuunnitelmaa. Taustalla on myös hallitusohjelman tavoite luoda yhteinen tilannekuva tietoverkkojen ja tietoliikenteen turvallisuudesta.

Selvityksen aineisto koostuu teemahaastatteluista ja asiantuntijoiden työpajatyöskentelyn dokumentoinnista. Hanke on saanut rahoitusta valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoista. Hankkeen muut toteuttajat ovat poliisin kyberkeskus, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus ja Tampereen yliopisto. Selvitys on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Selvitys on luettavissa sähköisenä osoitteessa http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=11117

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: rikosylikomisario Timo Piiroinen, Keskusrikospoliisin kyberkeskuksen päällikkö, p. 0295 486 620, etunimi.sukunimi(at)poliisi.fi