Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tulevaisuuskatsaukset: Suomi sopeutuu omin vahvuuksin globaaliin muutokseen

Valtioneuvoston viestintäosasto
4.6.2018 9.18
Tiedote 291/2018

Suomi hakee paikkaansa globaalissa muutoksessa omilla vahvuuksillaan aktiivisesti vaikuttaen ja sopeutuen. Valtasuhteiden muutokset, uusi teknologia, poikkihallinnolliset ratkaisut, turvallisuushaasteet, työn murros, niukkenevat luonnonvarat ja monet muut aikakautemme kehityssuunnat vaikuttavat Suomen tulevaisuuteen. Muiden muassa näitä asioita tarkastellaan ministeriöiden juuri valmistuneissa tulevaisuuskatsauksissa.

Suomen tulee löytää keinot saada osansa arvonluonnin globaalista muutoksesta ja panostaa kilpailuvaltteihinsa, kuten puhtaaseen ruokaan ja veteen, monimuotoiseen luontoon sekä kestävään luonnonvarojen käyttöön. Samaan aikaan Suomessa kaivataan poikkihallinnollisia ratkaisuja muun muassa sosiaaliturvan uudistukseen, kaupunkikehitykseen, päästövähennyksiin sekä väylä- ja viestintäverkkojen kehittämiseen.

Uuden teknologian käyttöönoton tulee olla vastuullista. Tämä edellyttää toimivaa lainsäädäntöä ja toimenpiteitä, joiden kehittämisessä kansainvälinen yhteistyö nousee keskeiseen asemaan. Myös peruslainsäädännön tulee olla ajan tasalla.

Valtasuhteiden murrokset, teknologinen kehitys ja vaikutuskeinojen monimuotoistuminen muokkaavat kansainvälisiä suhteita - Suomi yhdistää politiikassaan muutoksiin vaikuttamisen ja sopeutumisen. Suomesta halutaan maailman turvallisin maa, joka on kaikille yhtä turvallinen: sisäisen turvallisuuden palveluiden kehittämisellä tasataan eroja väestöryhmien turvallisuudessa. Teknologiamurros ja uudet toimintaulottuvuudet, kuten kyber ja avaruus, vaikuttavat turvallisuuteen ja myös puolustuksen kaikille osa-alueille.

Tämänhetkisen laaja-alaisen ja nopean talouskasvun ei ennakoida jatkuvan pitkään. Keskipitkälle aikavälille ennustettu talouskasvu Suomessa on edelleen vähäistä. Ratkaisuja työn ja talouden murroksiin haetaan koulutus- ja osaamistason nostamisesta sekä jatkuvan oppimisen edellytysten turvaamisesta. Uudistumiskykyisellä, pitkälle katsovalla ja yhtenäisellä valtioneuvostolla halutaan paremmin vastata tulevaisuuden haasteisiin ja muuttuvan maailman paineisiin. Pitkän aikavälin tavoitteeksi asetetaan kestävä kehitys.

Tulevaisuuskatsaukset julkaistaan viidennen kerran

Tulevaisuuskatsauksissa ministeriöt kuvaavat Suomen keskeisimpiä kysymyksiä tulevina vuosina. Katsausten tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tulevien vaalien sekä hallitusneuvottelujen pohjaksi tietoa keskeisistä poliittista päätöksentekoa edellyttävistä ja muista yhteiskunnan tilaa koskevista kysymyksistä.

Tulevaisuuskatsaukset laadittiin nyt viidettä kertaa. Katsaukset on koottu edellisen kerran vuosina 2003, 2006, 2010 ja 2014. Valmisteluprosessia koordinoi ministeriöiden ennakointityöryhmä, johon kuuluvat kaikki ministeriöt.

Tulevaisuuskatsaukset ovat luettavissa valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.

Osana yhteistä tulevaisuustyötä ministeriöt julkistivat lokakuussa 2017 muutostekijäkortit, jotka toimivat pohjana tulevaisuuskatsauksille.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Kaisa Oksanen, p. 0295 160 430, [email protected], valtioneuvoston kanslia