Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Framtidsöversikterna: Finland drar nytta av sina starka sidor för att anpassa sig till den globala förändringen

Statsrådets kommunikationsavdelning
4.6.2018 9.18
Pressmeddelande 291/2018

Finland söker sin plats i den globala förändringen och drar nytta av sina starka sidor för att både påverka och anpassa sig till förändringen. Förändringar i maktförhållandena, ny teknik, förvaltningsövergripande lösningar, säkerhetsutmaningar, förändringar i arbetet, allt knappare naturresurser och många andra av vår tids utvecklingstrender påverkar Finlands framtid. Bland annat dessa frågor behandlas i ministeriernas nyligen färdigställda framtidsöversikter.

Finland bör hitta metoder för att få del av den globala förändringen av värdeskapandet och satsa på sina konkurrensfördelar, såsom på ren mat och rent vatten, biologisk mångfald och hållbar användning av naturresurser. Samtidigt behöver Finland förvaltningsövergripande lösningar bland annat när det gäller reformen av den sociala tryggheten, stadsutveckling, utsläppsminskningar samt utveckling av trafik- och kommunikationsnäten.

Ny teknik ska tas i bruk på ett ansvarsfullt sätt. Detta förutsätter fungerande lagstiftning samt åtgärder som utvecklas inom ramen för internationellt samarbete. Det är också viktigt att modernisera den grundläggande lagstiftningen.

Omvälvningar i maktförhållandena, den tekniska utvecklingen och de allt mångsidigare påverkansmetoderna har en inverkan på de internationella relationerna. Finland både påverkar och anpassar sig till dessa förändringar. Målet är att göra Finland till världens tryggaste land som är lika tryggt för alla. Skillnader i säkerheten mellan olika befolkningsgrupper jämnas ut genom att tjänsterna inom den inre säkerheten utvecklas. Brytningsfasen inom tekniken och de nya verksamhetsdimensionerna, såsom cyber och rymden, påverkar säkerheten och alla delområden av försvaret.

Den omfattande och snabba ekonomiska tillväxten förväntas inte vara långvarig. På medellång sikt är den förväntade ekonomiska tillväxten i Finland fortsättningsvis blygsam. Lösningar med tanke på den ekonomiska omvälvningen och förändringar i arbetet kan vara att höja utbildnings- och kompetensnivån och att trygga förutsättningarna för kontinuerligt lärande. Syftet med ett enhetligt statsråd som arbetar långsiktigt och har förnyelseförmåga är att bättre kunna svara på framtidens utmaningar och bemöta den föränderliga omvärlden. Hållbar utveckling är det långsiktiga målet.

Framtidsöversikterna ges ut för femte gången

I sina framtidsöversikter redogör ministerierna för vilka frågor som är centrala i Finland under de kommande åren. Syftet med översikterna är att ta fram information om viktiga frågor som kräver politiskt beslutsfattande och andra frågor som rör samhällsläget. Denna information kan utnyttjas i samhällsdebatten och den utgör också en grund för kommande val och regeringsförhandlingar.

Framtidsöversikterna utarbetades nu för femte gången. Tidigare har översikter sammanställts åren 2003, 2006, 2010 och 2014. Beredningsprocessen samordnas av ministeriernas gemensamma prognostiseringsgrupp.

Framtidsöversikterna finns på statsrådets kanslis webbplats (på finska).

I oktober 2017, som ett led i sitt gemensamma framtidsarbete, publicerade ministerierna också så kallade kort över förändringsfaktorer (på finska). Dessa har utgjort grunden för framtidsöversikterna.

Ytterligare information: Kaisa Oksanen, specialsakkunnig, tfn 0295 160 430, [email protected], statsrådets kansli