Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tuomio EU:n maksukyvyttömyysasetuksen tulkintaa koskevassa asiassa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.10.2015 15.16
Tiedote 540/2015

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 15. lokakuuta tuomionsa Helsingin hovioikeuden esittämää ennakkoratkaisupyyntöä koskevassa asiassa Nike European Operations Netherlands. Ennakkoratkaisupyyntö koskee unionin maksukyvyttömyysasetuksen tulkintaa. Hovioikeus haluaa ennakkoratkaisupyynnössä esittämillään kysymyksillä selvittää, miten asetuksen oikeustoimen peräyttämistä koskevaa 13 artiklaa on tulkittava ja sovellettava kansallisessa tuomioistuimessa, kun kyse on maksun takaisinsaannista konkurssipesään. Kysymykset koskevat erityisesti sitä, miten väittämis- ja näyttötaakka jakautuu osapuolten välillä sekä sovellettavan lainsäädännön määräytymistä.

Suomen hallitus esitti asiassa kirjalliset huomautukset, joissa se esitti oman näkemyksensä siitä, miten hovioikeuden esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin tulisi vastata.

Tuomiot ovat luettavissa unionin tuomioistuimen verkkosivuilta osoitteesta curia.europa.eu yleensä niiden antamispäivänä. Tapauksen asianumero on C-310/14.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Henriikka Leppo, p. 0295 351 046, ulkoasiainministeriö