Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Forskningens rekommendationer för en ansvarsfull utveckling av det arktiska området

Statsrådets kommunikationsavdelning 7.3.2016 10.04
Pressmeddelande 95/2016

Finland kan stärka sin arktiska kompetens och sina möjligheter att påverka den internationella arktiska verksamheten på många sätt. Meteorologiska institutet koordinerar projektet MERMAID med fokus på havsklustret och turistsektorn. Projektets slutrapport publicerades den 7 mars i statsrådets publikationsserie för utrednings- och forskningsverksamheten.

Utredningen gjordes med tanke på Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet, som inleds i början av 2017. I slutrapporten ges rekommendationer och förslag till åtgärder för att stärka Finlands arktiska kompetens. Rapporten innehåller också en analys av Rysslands roll i det arktiska området.

Områdets framtid fram till 2035 granskades i tre olika framtidsscenarier. I scenarierna framträdde klimatförändringen och dess konsekvenser för de arktiska förhållandena, den geopolitiska situationen och utvecklingen av den arktiska teknologin som de viktigaste faktorerna som påverkar det arktiska området. I utredningen beaktades också det globala ekonomiska läget och världsmarknaden för fossila bränslen. Med de åtgärder som föreslås i rapporten kan det arktiska området utvecklas med hänsyn till alla parter.

Rekommendationerna för den allmänna utvecklingen av det arktiska området omfattar allt från hur klimatförändringen ska beaktas och samernas ställning förbättras till hur forskningen, affärsverksamheten, investeringarna och hanteringen av storolyckor kan främjas.

–Det arktiska områdets unika natur och kultur, som är hotade på grund av bland annat globaliseringen och klimatförändringen, måste tryggas i framtiden. Områdets livskraft måste också bevaras. Det kräver en gemensam nationell vision om det arktiska områdets framtid och klara spelregler för verksamheten och alla parter i området, konstaterar projektforskaren Karoliina Pilli-Sihvola vid Meteorologiska institutet.

Utvecklingen av Finlands arktiska kompetens kräver ökat samarbete

Finlands trumfkort i utvecklingen av havsklustret är den arktiska kompetensen. Enligt utredningen kan förutsättningarna att verka inom branschen ändå förbättras genom en satsning på kompetensen inom havsklustret. I slutrapporten föreslås det att man inrättar ett praktiskt inriktat och branschövergripande utbildningsprogram inom offshore och subsea.

I fråga om utvecklingen av turistnäringen föreslår projektet bland annat att man utnyttjar Arctic is cool-konceptet. Det genomförs bäst t.ex. genom att man ökar den gemensamma marknadsföringen av det arktiska området som turistmål tillsammans med andra länder och turistaktörer.

I projektet MERMAID deltog Meteorologiska institutet, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus vid Brahe-centret vid Åbo universitet, Lapplands högskolekoncern, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti samt Alexanderinstitutet vid Helsingfors universitet. Projektet förverkligades inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2014.

Slutrapporten Suomi arktisen alueen vastuulliseksi edelläkävijäksi - toimenpide-ehdotuksia yleisen kehityksen, meriklusterin ja matkailun edistämiseksi vuoteen 2035

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Ytterligare information: www.ilmatieteenlaitos.fi/MERMAID

Ytterligare information: Allmänna rekommendationer: Karoliina Pilli-Sihvola, Meteorologiska institutet, tfn 050 309 4660, karoliina.pilli-sihvola(at)fmi.fi; projektkoordinator Adriaan Perrels, Meteorologiska institutet, tfn 050 583 8575 adriaan.perrels(at)fmi.fi, havskluster: Sari Repka, tfn 040 801 19206, sari.repka(at)utu.fi, turistsektorn: Sanna Kyyrä 040 484 4492 sanna.kyyra(at)ulapland.fi; Rysslands arktiska energipolitik: Veli-Pekka Tynkkynen tfn 040 517 0521 veli.pekka.tynkkynen(at)helsinki.fi 

(Ursprungligen offentliggjort på finska 7.3.2016)