Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tutkimus: Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset riippuvat verokompensaatioista

20.11.2020 10.36

Talousneuvostolle tilatun tuoreen tutkimuksen mukaan ilmastotoimien kustannusten kohdentuminen eri tuloryhmiin riippuu olennaisesti siitä, millä tavoin haittaverojen tuotot palautetaan talouteen. Tulonjakovaikutusten näkökulmasta olisi syytä selvittää mahdollisuuksia eri kompensaatiokeinojen yhdistämiseen siten, että ansiotuloveron alentamiseen yhdistettäisiin erityisesti alemman tulotason kotitalouksiin kohdistuvia suoria tukia.

Ilmastopoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia kotitalouksien tulonjakoon ja kansantalouden kehitykseen selvittäneen tutkimuksen mukaan päästöjen vähentämisen yhteiskunnallisia kustannuksiin ja niiden jakautumiseen voidaan vaikuttaa kierrättämällä ympäristöverotuottoja takaisin kotitalouksille. Talousneuvostolle tilatussa, Pellervon taloustutkimus PTT:n, Ålands statistik- och utredningsbyrå ÅSUBin ja Merit Economicsin tutkimuksessa verrataan Suomen talouden tulevan kehityksen perusuraa kuuteen vaihtoehtoiseen skenaarioon, joissa tehdään erilaisia ilmastopoliittisia toimia liikennepolttoaineen ja ajoneuvojen, sähkön, lämmityksen ja turpeen käytön saralla.

Skenaarioissa tarkastellaan toimenpiteiden vaikutuksia, kun kerätyt ympäristöverotuotot palautetaan talouteen vaihtoehtoisilla kompensaatioilla. Kompensointi tehdään joko alentamalla ansiotuloverotuksen rajaveroasteita tai yhteisöveroa, tai tulonsiirtojen kautta kaikille saman suuruisina tasapalautuksina.

Ansiotuloverotuksen keventäminen hyödyttää suhteessa ennen kaikkea keskituloisia kotitalouksia, ja yhteisöveron kautta tehtävä kompensaatio suurituloisimpia. Pidemmällä aikavälillä useimmiten myös pienituloisimmat kotitaloudet hyötyvät näistä. Tasapalautuksessa hyötyvät suhteellisesti eniten pienituloiset, mutta kokonaishyvinvointi jää matalammaksi kuin ansiotuloverolla tehtävässä kompensaatiossa. Toisaalta tasapalautuksessa päästöt alenevat hieman enemmän kuin muissa kompensaatiovaihtoehdoissa.

Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että osa lisääntyvästä verokertymästä olisi perusteltua kierrättää alentamalla ansiotuloveroja, mutta tämä suosii etenkin keskituloisia. Tämän vuoksi olisi syytä tutkia eri kompensaatiokeinojen yhdistämistä esimerkiksi siten, että ansiotuloveron alentamiseen yhdistettäisiin erityisesti alemman tulotason kotitalouksiin kohdistuvia suoria tukia.

Ilmastopolitiikan tulonjakovaikutukset