Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tutkimus- ja innovaationeuvosto käsitteli T&K-rahoituksen monivuotista suunnitelmaa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.1.2024 11.45
Tiedote

Tutkimus- ja innovaationeuvosto käsitteli kokouksessaan 23. tammikuuta tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotista suunnitelmaa ja otti kantaa suunnitelman jatkovalmistelua varten.

Pääministeri Petteri Orpon johtama tutkimus- ja innovaationeuvosto kävi perusteellisen keskustelun T&K-rahoituksen monivuotisesta suunnitelmasta. Hallituskaudella tehtävät T&K-panostukset ovat mittavat. Neuvosto totesi, että panostusten onnistuminen on erittäin tärkeää ja olennaista on, että julkiset T&K-investoinnit synnyttävät tuloksia ja vahvistavat Suomen taloutta. Tavoitteena on, että vuonna 2030 Suomen T&K-menot ovat 4 % BKT:sta.
 
Neuvosto käsitteli laaja-alaisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilannekuvaa ja suunnitelman suuntaviivoja. Keskustelussa todettiin, että yritysten rooli 4%:n T&K-tavoitteen saavuttamisessa on keskeinen. Tärkeää on aktivoida yrityksiä lisäämään tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja luomaan toiminnan tuloksista uutta liiketoimintaa. Erityisesti pk-yritysten T&K-toiminnan kannusteista on syytä huolehtia ja edistää startup-yritysten syntymisen ja kasvun edellytyksiä. Samalla osaamispohjan kehittämisestä on pidettävä huolta, ja on rakennettava mahdollisuuksia uusille avauksille. Eri toimijoiden välistä yhteistyötä tulee vahvistaa ja helpottaa.

Kansainvälisessä yhteistyössä ja T&K-rahoituksessa on Suomelle paljon mahdollisuuksia sekä EU:n ohjelmissa että esimerkiksi Nato-yhteistyön kautta. Nato-yhteistyö avaa mahdollisuuksia myös esimerkiksi perustutkimuksen rahoitukseen. Tavoite Suomeen ohjautuvan EU:n T&K-rahoituksen kaksinkertaistamisesta on vaativa, mutta ohjelmissa on runsaasti mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja tutkimusorganisaatioille. Laadukkaiden tutkimusinfrastruktuurien merkitys korostuu jatkuvasti, ja ne auttavat myös pitämään T&K-osaajia Suomessa.

Hallitus laatii vaalikauden aikana kahdeksanvuotisen suunnitelman T&K-rahoituksesta ja muista TKI-politiikkaan liittyvistä näkökohdista. Suunnitelmassa esitetään tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen päälinjaukset, ja sitä valmistelee opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä. Tutkimus- ja innovaationeuvosto johtaa suunnitelman valmistelua. Suunnitelman päälinjausten on tarkoitus olla käytettävissä kevään kehysriihessä.

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on valtioneuvoston jäsenistä sekä ulkopuolisista asiantuntijajäsenistä koostuva neuvoa-antava valtionhallinnon toimielin, joka toimii hyvinvointia, sivistystä sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämistä varten.

Lisätietoja: Pääministerin erityisavustaja Katri Manninen, p. 040 706 6450, tiedeasiantuntija Antti Pelkonen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 533, sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]