Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tutkimus: Teknologia on kiinteä osa Venäjän geopoliittisia suurvaltapyrkimyksiä

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintapuolustusministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 2.6.2022 9.03
Tiedote 357/2022

Tuoreen tutkimuksen mukaan Venäjä näkee teknologisen osaamisen kiinteänä osana maailmanlaajuista suurvaltakilpailua. Venäjä on viimeisen kymmenen vuoden aikana luonut omintakeisen mallin, jolla maan tiede- ja teknologiaosaaminen on pyritty nostamaan valituilla strategisilla sektoreilla kansainväliselle huipputasolle.

Venäjän tiede-, kehitys- ja innovaatiojärjestelmä (TKI) keskittyy maan perinteisiin vahvuuksiin kuten ydin- ja sotilasteknologiaan sekä muutamiin valikoituihin nouseviin teknologioihin, kuten tekoälyyn ja kvanttitekniikkaan.

"Poiketen monesta kilpailijastaan, Venäjän kansallinen TKI-järjestelmä perustuu ylhäältä johdettuun valtiovetoisuuteen sekä maan suvereenisuuden ja omavaraisuuden vahvistamiseen”, kuvaa johtava tutkija Sinikukka Saari.

Venäläisessä ajattelumallissa kaupalliset ja strategiset tavoitteet yhteensovittavan valtiovetoisuuden uskotaan luovan suhteellisen etulyöntiaseman kilpailussa erityisesti länsimaiden kanssa.

Tutkimuksen mukaan Venäjä ei ole mahtailevasta suurvaltaretoriikasta huolimatta kyennyt ratkaisemaan teknologian kehitykseen liittyviä systeemisiä ja rakenteellisia ongelmiaan. Venäjän teknologisia valtapyrkimyksiä rajoittavat sen niukat taloudelliset resurssit, heikosta oikeusvaltiosta kumpuava korruptio sekä riippuvaisuus ulkomaisesta teknologiasta ja komponenteista. Globaalisti katsoen Venäjää uhkaavat lisäksi sen TKI-järjestelmän pysähtyneisyys ja nurkkakuntaisuus etenkin suhteessa sen suurvaltakilpailijoihin.

"Erityisen huomionarvoista on se, miten selvästi Venäjä on jäänyt jälkeen entisestä ’pikkuveljestään’ Kiinasta esimerkiksi patenttien määrän ja julkaisujen vaikuttavuuden mittareilla”, kertoo tutkimuksen vetäjä, teollisuusprofessori Arho Suominen.

Ukrainan sodan seurauksena Venäjää vastaan asetetut mittavat läntiset pakotteet heikentävät entisestään Venäjän kykyä kehittää sen teknologista ja tieteellistä osaamista. Pakotteet pyrkivät katkaisemaan Venäjän linkit globaaleihin tieteen ja teknologian verkostoihin sekä arvoketjuihin. Ukrainan sota on myös vauhdittanut jo ennestään merkittävää teknologiaosaajien aivovuotoa pois Venäjältä. Sodan ja pakotteiden seurauksena Venäjä eristäytyy lännestä ja sen riippuvaisuus Kiinasta kasvaa huomattavasti.

”Venäjän suurvalta-asema tulee jatkossakin perustumaan kaupallisesti merkittävän ja globaalisti vaikuttavan teknologiaekosysteemin sijaan sen sotilaalliseen voimaan, eritoten maan ydinasearsenaaliin”, tiivistää tutkija Santtu Lehtinen.

Julkaistu tutkimus on osa ”Venäjän teknologiapolitiikka ja -osaaminen globaalissa teknologiakilpailussa” -hanketta, jonka toteutti Teknologian tutkimuskeskus VTT yhdessä Ulkopoliittisen instituutin ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin kanssa.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: Tutkija Santtu Lehtinen, VTT, p. 040 168 3911, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.