Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tutkimusprofessori Anna Rotkirch tekemään väestöpoliittista selvitystä

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.6.2020 8.08
Tiedote 423/2020
kuva: vauva, Pasi Markkanen

Valtioneuvoston kanslia on asettanut selvityshankkeen käymään läpi Suomen väestörakenteen nykytilaan johtaneita syitä ja tekemään politiikkasuosituksia kestävän väestökehityksen turvaamiseksi. Hankkeen selvityshenkilöksi on valittu tutkimusprofessori Anna Rotkirch. Hankkeen tukena toimivat hallituspuolueiden valtiosihteereistä muodostettu ohjausryhmä ja itsenäinen Väestöpoliittinen tiedepaneeli.

Suomessa ei ole tehty kattavaa väestöpoliittista selvitystä yli vuosikymmeneen, vaikka syntyvyys on laskenut jyrkästi koko 2010-luvun ja oli vuonna 2019 kaikkien aikojen matalimmalla tasolla. Suomi on ensimmäisiä hyvinvointivaltioita maailmassa, jossa merkittävä määrä väestöstä on ikääntynyttä. Väestörakenteen muutosta selvittämään on asetettu Väestöpoliittinen selvityshanke ajalle 1.5.2020–31.3.2021.

”Syntyvyyden lasku on ollut hämmästyttävän voimakas, ja on tärkeää selvittää, mistä se johtuu. Alkuvuonna lapsia on kuitenkin syntynyt enemmän kuin edeltävänä vuonna. Syntyvyyden laskun aallonpohja on ehkä ohitettu”, toteaa selvityshenkilö Rotkirch.

”Väestönkehitykseen liittyy monta haastetta, mutta myös mahdollisuuksia”, Rotkirch korostaa. ”Suomi on onnellisten ja osaavien ihmisten maa, jossa tulevaisuudenusko on säilynyt korkealla myös koronan aikana.”

Selvityshankkeen tavoitteena on tarkastella väestörakenteen kehitystä, huoltosuhteen muutosten vaikutuksia hyvinvointiyhteiskuntaan sekä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen eriarvoisuuden vaikutusta syntyvyyteen. Hankkeessa tarkastellaan myös syitä syntyvyyden laskuun, nuorten aikuisten tarpeiden ja odotusten muutoksia 2000-luvulla sekä perhemyönteisen työelämän ja yhteiskunnan lapsimyönteisyyden vaikutuksia syntyvyyteen. Hankkeen ja selvityshenkilön tueksi asetettiin valtiosihteereistä muodostettu ohjausryhmä ja erillinen Väestöpoliittinen tiedepaneeli.

Selvityshankkeen tueksi asetettuun ohjausryhmään kuuluvat varsinaisina jäseninä valtiosihteerit Olli Koski (puheenjohtaja), Maria Kaisa Aula, Minna Kelhä, Malin Brännkärr ja Olli-Poika Parviainen. Ohjausryhmän tehtävänä on tukea selvityshenkilöä ohjaamalla häntä politiikkasuositusten valmistelussa.

Väestöpoliittinen tiedepaneeli selvityshankkeen tueksi

Valtioneuvoston kanslian on asettanut hankkeen tueksi Väestöpoliittinen tiedepaneeli, joka koostuu kymmenestä eri tieteenaloja edustavasta tutkijasta. Tiedepaneelin toimikausi jatkuu 31.1.2021 saakka.

Tiedepaneelin tehtävänä on käydä vuoropuhelua selvityshenkilön kanssa ja osallistua ohjausryhmän kanssa käytäviin kokouksiin. Jäsenet voivat tuottaa aihepiiriin liittyviä lyhyitä katsauksia ja esittävät arvioita politiikkasuosituksista väestörakenteeseen sopeutumiseksi ja kestävän väestökehityksen turvaamiseksi.

Tiedepaneeliin jäsenet ovat puheenjohtaja professori Marja Jylhä, tutkimusprofessori Mika Gissler, erikoistutkija Marika Jalovaara, apulaisprofessori Marjut Jyrkinen, professori Teppo Kröger, professori Ismo Linnosmaa, professori Jouko Miettunen, professori Mikko Myrskylä, tutkimusprofessori Ari Väänänen ja professori Eva Österbacka. Paneelin jäsenet on nimitetty henkilökohtaisen asiantuntijuutensa perusteella, eivätkä he edusta organisaatiotaan tai edunvalvontatahoaan.
 

Lisätietoja: johtava asiantuntija, Anna Rotkirch, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 393