Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Uudistettu valtionhallinnon viestintäsuositus on valmistunut

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.8.2023 11.01
Tiedote

Valtionhallinnon viestintäsuositus 2023 on valmistunut. Viestinnän toimintaympäristön nopea muutos ja viime vuosien kriiseistä kerätyt kokemukset ovat antaneet aiheen päivittää vanhaa, vuoden 2016 suositusta.

Informaatioympäristön voimakas murros on saanut yhä lisää vauhtia viime vuosien kriiseistä, kuten koronapandemiasta ja Venäjän hyökkäyssodasta. Pitkään jatkunut myllerrys on koetellut ihmisten henkistä kriisinkestävyyttä ja vaikuttanut siihen, miten valtionhallinnon viestit otetaan vastaan ja millaiseksi viestintä koetaan.

Toimintaympäristön muutosten ohella päivitetyssä viestintäsuosituksessa kuvataan, kuinka sosiaalisen median rooli ja tarve monikanavaiseen viestintään ovat entisestään korostuneet vuoden 2016 jälkeen. Samalla sosiaalisen median lieveilmiöt ja arvaamattomatkin kehityskulut on otettava huomioon.

Viime vuosina viranomaisviestinnässä selvästi keskeisempään rooliin on noussut viestiminen suoraan kansalaisille, asiakkaille ja palveluiden käyttäjille. Asiakasviestintää käsitellään suosituksessa aiempaa laajemmin.

Päivitystyössä on myös ajantasaistettu johtajuus- ja työyhteisöviestintää koskevia linjauksia. 

Laajempi uudistustyö alkaa, kun uudesta julkisuuslaista on saatu kokemuksia

Uudistustyön laajuudessa on otettu huomioon, että julkisuuslain uudistaminen on kesken. Viestintäsuositusta on määrä tarkastella uudelleen nyt tehtyä päivitystä laajemmin, kun uusi julkisuuslaki on tullut voimaan ja siitä on ehditty kerätä riittävästi käytännön kokemuksia. 

Valtionhallinnon viestintäsuosituksessa linjataan viestintää ohjaavia arvoja ja niiden merkitystä sekä avataan valtionhallinnon viestinnän toimintamallia. Suositus toimii perustana valtionhallinnon organisaatioiden omille viestintästrategioille ja muille viestintäohjeille, joilla suosituksessa kuvatut periaatteet viedään käytäntöön.

Valtionhallinnon viestintäsuositus on nimensä mukaisesti suositus, ja se on tarkoitettu ohjaamaan kaikkien valtionhallinnossa työskentelevien työtä. Viestintäsuosituksesta järjestetään koulutusta valtionhallinnon viestijöille syksyn aikana.

Viestintäsuosituksen uudistusta valmistelleen työryhmän ehdotus uudeksi viestintäsuositukseksi oli kommentoitavana oikeusministeriön lausuntopalvelu.fi-palvelussa 7.–28. kesäkuuta.

Lisätietoja: työryhmän puheenjohtaja, valtioneuvoston apulaisviestintäjohtaja Jyri Rantala p. 050 563 3029 ja varapuheenjohtaja, viestinnän erityisasiantuntija Aapo Riihimäki p. 050 471 3020, valtioneuvoston kanslia.