Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Vaikuttaako yhdistysten luokittelu rahanpesun ja terrorismin riskiksi yhdistysten toimintaan?

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.9.2022 11.19
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon oikeusministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta yhdistyslain muuttamiseksi. Esitys on sujuvasti kirjoitettu kokonaisuus, josta käy ilmi esityksen keskeiset ehdotukset ja vaikutukset. Esityksessä tulisi kuitenkin kuvata, miten yhdistysten luokittelu merkittäväksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiksi vaikuttaa niiden toimintaan.

Esityksessä ehdotetaan yhdistyslakiin muutoksia jäseneksi ottamiseen ja eroilmoituksen vastaanottamiseen liittyen sekä jäsen- ja liittoäänestyksen käytön helpottamiseksi. Lisäksi ehdotetaan sallittavaksi kirjanpitolakia kevyempi tilinpito sellaiselle yhdistykselle, jonka vuosituotot ovat enintään 30 000 euroa ja joka ei harjoita liiketoimintaa.

Esitysluonnoksessa on kuvattu esityksen keskeiset ehdotukset ja lausuntopalautteen keskeinen sisältö. Esitysluonnosta voisi täydentää yhdistyskenttää kuvaavilla taulukoilla, joiden perusteella asiaa tuntematon lukija saisi silmäilemällä käsityksen yhdistyskentän moninaisuudesta.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi käsitellä, miten kaikkien yhdistysten kaavamainen luokittelu merkittäväksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiksi voi vaikuttaa erilaisiin yhdistyksiin. Voiko tällä olla käytännön vaikutuksia yhdistysten toimintaan, kuten esimerkiksi pankkitilien avaamiseen? Lisäksi esityksen vaihtoehtojen tarkastelussa voisi tuoda esille, onko yhdistysten luokittelu merkittäviksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiksi kansallisessa riskiarviossa vaikuttanut esityksen vaihtoehtoihin.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy yhdistyslain muuttamista koskevaan hallituksen esitysluonnokseen (hankenumero: OM005:00/2019).

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 125 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.