Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Vaikutusarvioinneilla keskeinen rooli sääntelyn parantamisessa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.10.2017 9.50
Uutinen 49/2017

Valtioneuvoston kanslia ja lainsäädännön arviointineuvosto järjestivät maanantaina 23. lokakuuta Säätytalossa seminaarin vaikutusten arvioinnista. Tapahtumaan osallistui noin 150 virkamiestä, tutkijaa ja muita sidosryhmien edustajia. Seminaarin avasi lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, joka painotti laadukkaan vaikutusarvioinnin merkitystä säädösten tehokkuuden ja hyväksyttävyyden lisäämisessä.

Kostiainen korosti EU-lainsäädäntöön liittyvien vaikutusarviointien tärkeyttä, minkä vuoksi arviointineuvosto pyrkiikin jatkossa osallistumaan myös EU-säädösten arviointiin. Kostiainen myös ehdotti, että Suomen EU:n puheenjohtajakauden painopisteeksi voitaisiin nostaa parempi sääntely.

Oikeusministeri Antti Häkkänen korosti puheessaan lainvalmistelun olevan jokaisen ministeriön ydintehtävä. Lainvalmistelussa tulisi kiinnittää huomio riittävään alan tietopohjaan, viimeisimmän tutkimuksen hyödyntämiseen, monitieteelliseen asiantuntemukseen sekä lainvalmisteluprosessin osaamiseen. Vastauksena huoleen lainvalmistelijoiden koulutuksesta ministeri Häkkänen kertoi selvityttävänsä, tulisiko oikeusministeriön yhteyteen perustaa lainvalmistelukoulu, joka vastaisi valtioneuvoston lainvalmistelijoiden koulutuksesta.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner esitteli hallituksen säädösten sujuvoittamisen kärkihanketta. Kärkihankkeen tavoitteena on tuottavuus ja sujuva arki. Tuloksia on jo saatu muun muassa vapauttamalla kauppojen aukioloaikoja, alentamalla työllistämiskynnystä sekä digitalisoimalla viranomaismenettelyjä. Ministeri Berner kannusti luomaan mahdollistavaa lainsäädäntöä, edistämään avointa säädösvalmistelukulttuuria sekä osallistumaan EU:ssa sääntelyn keventämiseen ja uudistamiseen liittyviin keskusteluihin.

Seminaarin kansainväliset asiantuntijavieraat laajensivat keskustelua kansainvälisiin kokemuksiin vaikutusarvioinnista. Saksan arviointineuvoston puheenjohtaja Johannes Ludewig totesi sääntelykustannusten vähentämisen onnistuneen Saksassa yksinkertaisten laskentamenetelmien avulla ja tilastokeskuksen tuella. Euroopan komission sääntelyntarkastelulautakunnan jäsen Nils Björksten puolestaan kehotti EU:n jäsenmaita ja sidosryhmiä tuomaan näkemyksiään esiin valmisteluprosessin varhaisessa vaiheessa sekä esittämään määrällisiä vaikutusarvioita EU:n vaikutusarviointien tueksi.

Molemmat vieraat pitivät tärkeänä paitsi etukäteisarviointia, myös säädösten jälkiarviointia sekä korostivat itsenäisten vaikutusarviointielinten roolia hallitusten valvontaelimenä ja neuvonantajana.

Lisätietoja: asiantuntija Tuomas Lihr, p. 029 516 0129, valtioneuvoston kanslia

Tiedote: Oikeusministeri Häkkänen selvityttää lainvalmistelukoulun perustamista
Ministeri Bernerin esitys
Puheenjohtaja Ludewigin esitys
Komission sääntelyntarkastelulautakunnan jäsen Björkstenin esitys 

Keskustelua Twitterissä: #vaikutusarviointi
vnk.fi/arviointineuvosto