Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valmisteluryhmä lainsäädäntötyön kehittämiseksi asetettu

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.12.2018 8.45
Tiedote 628/2018

Valtioneuvoston kanslia on asettanut valmisteluryhmän, jonka tarkoituksena on tehdä ehdotukset valtioneuvoston lainsäädäntötyön yhteensovittamisen ja suunnitelmallisuuden kehittämiseksi sekä valmistelun laadun parantamiseksi.

Valmisteluryhmän puheenjohtaja on kansliapäällikkö Pekka Timonen oikeusministeriöstä ja varapuheenjohtaja alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta.

”Ryhmän asettaminen liittyy kansliapäällikkökokouksessa todettuun tarpeeseen löytää säädösvalmisteluun yhteisiä toimintamalleja ja tapoja, joilla hyödyntää yhteisiä resursseja mahdollisimman tehokkaasti. Kysymys on yhteisen valtioneuvoston toimintamallista lainsäädäntöasioissa. Toimeksiannon taustalla on sekä oikeusministeriön että oikeuskanslerin lainvalmistelua koskevia havaintoja ja kehitysehdotuksia”, puheenjohtaja Pekka Timonen sanoo.

Valmisteluryhmän ehdotuksien tulee kohdistua seuraaviin osa-alueisiin:

  • Valtioneuvoston strategista johtamista parantavan pitkäjänteisen lainsäädäntösuunnittelun varmistaminen (hallituskauden ja istuntokausittaiset lainsäädäntösuunnitelmat)
  • Hallitusohjelman avainuudistuksia tukevan valtioneuvoston lainvalmistelun henkilöresurssin vahvistaminen (valtioneuvoston yhteinen lainvalmisteluresurssi)
  • Säädösvalmistelun osaamista kehittävän perus-, jatko- ja erikoistumiskoulutuksen vahvistaminen (säädösvalmistelun koulutuksen järjestämismalli)
  • Säädösvalmistelua tehostavan digitaalisen työalustan kehittäminen ja valmistelun tietovarantojen saatavuuden automatisointi (säädösvalmistelijan digitaalinen työpöytä)

Ryhmän jäseniä ovat esittelijäneuvos Maija Salo oikeuskanslerinvirastosta, ylijohtaja Antti T. Leinonen oikeusministeriöstä ja hallitusneuvos Arno Liukko valtioneuvoston kansliasta. Valmisteluryhmän sihteereinä toimivat hallitusneuvos Susanna Siitonen ja neuvotteleva virkamies Elina Normo valtioneuvoston kansliasta.

Hankkeen määräaika on 31.5.2019. Tavoitteena on, että toimenpiteitä lainvalmistelun uudistamiseksi olisi toteutettavissa seuraavan hallituskauden alkaessa.

Lisätietoja: puheenjohtaja kansliapäällikkö Pekka Timonen, p. 09 1606 7502 oikeusministeriö, varapuheenjohtaja alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 valtioneuvoston kanslia ja neuvotteleva virkamies Elina Normo, p. 0295 160 885 valtioneuvoston kanslia