Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtio siirtää SSAB-osakkeet Solidiumista valtioneuvoston kanslian suoraan omistukseen

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.9.2021 11.54
Tiedote 516

Valtion täysin omistama erityistehtäväyhtiö Solidium Oy omistaa 6,3 prosenttia teräsyhtiö SSAB AB:n osakkeista ja 8,0 prosenttia äänivallasta. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi kokouksessaan 14.9.2021 SSAB:n osakkeiden siirtämistä Solidium Oy:stä valtion suoraan omistukseen, sekä SSAB:n omistukseen liittyvää valtion strategisen intressin määritelmää. Omistus siirretään valtion suoraan omistukseen ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseen pääoman palautuksena.

Hallitusohjelman ja omistajapoliittisen periaatepäätöksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on Suomen hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä. Teollisuudessa tehtävien päästövähennysten merkitys tavoitteen saavuttamiseksi on merkittävä. Valtio-omistajan näkökulmasta on tärkeää, että Suomen suurin teollinen hiilidioksidipäästäjä konvertoi toimintansa vähähiiliseksi. Tämän vuoksi työ- ja elinkeinoministeriö on nyt määritellyt omistukselle strategisen intressin, ja omistus siirretään Solidiumista valtion suoraan omistukseen. 

SSAB on hiilivapaan teräksen valmistuksen kehittämisessä johtava yritys maailmassa. Raahen terästehtaan siirtyminen hiilivapaaseen tuotantoon mahdollistaa Suomen suurimman yksittäisen hiilidioksidipäästölähteen (4 milj. tn/v) korvaamisen ilmastoneutraalilla ratkaisulla ja edistää hiilivapaan teräksen käyttöönottoa myös globaalisti. Strateginen intressi on vaikuttaa yhtiön vähähiilistämistrategian nopeaan toteuttamiseen sekä laajemmin alan osaamisperustan kehittymiseen Suomessa.

”Valtio-omistaja tekee hallitusohjelman mukaisesti pitkäjänteistä, dynaamista ja valtion strategiset intressit turvaavaa omistajapolitiikkaa. Nyt tehty päätös siirtää valtion SSAB-osakkeet Solidiumista valtioneuvoston kanslian suoraan omistukseen tukee osaltaan tavoitetta hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisestä. Työ- ja elinkeinoministeriön määrittelemän strategisen intressinmukaisesti Suomen valtiolla on halua vauhdittaa SSAB:n siirtymää kohti fossiilivapaata teräksenvalmistusta yhdessä yhtiön ruotsalaisomistajien kanssa. Toimimme tässä aktiivisen ja vastuullisen omistajuuden keinoin”, toteaa valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen.

SSAB valmistaa erikoisteräksiä. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 6,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 14 000. Solidium on yhtiön kolmanneksi suurin omistaja 6,3 prosentin osuudella osakkeista ja 8,0 prosentin osuudella osakkeiden tuottamista äänistä. SSAB:n Suomen tuotantolaitokset sijaitsevat Raahessa ja Hämeenlinnassa. Yhtiön osake on noteerattu Tukholman ja Helsingin pörsseissä.

Lisätietoja: finanssineuvos Maija Strandberg, valtioneuvoston kanslia, [email protected], p. 050 407 8423

Ministeri Tytti Tuppuraisen haastattelupyynnöt: erityisavustaja Emilia Tervonen, [email protected], p. 050 5520676