Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtio suunnittelee Suomen Ilmailuopiston enemmistöomistuksen hankintaa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.5.2021 11.23
Tiedote 295/2021

Valtio suunnittelee yhdessä Porin kaupungin kanssa Finnair Oyj:n omistuksessa olevien erityistehtäväyhtiö Suomen Ilmailuopisto Oy:n osakkeiden hankintaa, koska Finnair on ilmoittanut osakassopimukseen perustuen haluavansa luopua omistuksestaan.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi Ilmailuopiston osakkeiden hankintaa 22.3.2021. Valtioneuvosto hakee eduskunnalta valtuutta käyttää valtioneuvoston kanslian momentilla jo olevia määrärahoja osakkeiden ostamiseen. Lopullisen päätöksen osakkeiden ostamisesta tekee valtioneuvoston yleisistunto. Järjestelyä varten ei tarvitse hakea uusia varoja valtion budjetista. 

Suomen Ilmailuopisto kouluttaa ammattitaitoisia liikennelentäjiä sekä helikopterilentäjiä. Suomen kaupalle ja taloudelle lentoyhteyksien häiriötön toimivuus on elintärkeää ja ammattitaitoisten liikennelentäjien saatavuuden varmistaminen on olennaista.

– Suomi tarvitsee lentäjäkoulutusoppilaitoksen tuottamaan korkeatasoista lentäjäkoulutusta. Valtio vastuullisena omistajana haluaa Finnairin luopumisen myötä varmistaa omistusjärjestelyllä Suomen Ilmailuopiston ja liikennelentäjäkoulutuksen tulevaisuuden Suomessa, toteaa valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen.

Valtio omistaa nykyään Suomen Ilmailuopisto Oy:stä 49,5 prosenttia, Finnair 49,5 prosenttia ja Porin kaupunki yhden prosentin. Suunnitellun kaupan jälkeen valtio omistaisi 98 prosenttia ja Porin kaupungin omistus nousisi kahteen prosenttiin. Suunnitellulla omistusjärjestelyllä ei olisi suoria vaikutuksia yhtiön operatiiviseen koulutustoimintaan. 

Vuonna 2002 Porissa toimintansa aloittanut Suomen Ilmailuopisto perustettiin Finnairin Ilmailuopiston lentokoulutusyksikön pohjalle. Yhtiö hoitaa Suomen Ilmailuopisto -nimisen oppilaitoksen toiminnan, jossa koulutetaan ammattilentäjiä Suomen liikenneilmailun tarpeisiin. Yhtiön rahoitus muodostuu pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriön maksamasta valtionosuudesta, mikä on vuodelle 2021 noin 6,8 miljoonaa euroa.

Lisätiedot: neuvotteleva virkamies Markus Katara, valtioneuvoston kanslia, [email protected], p. 0295 160 357 
 

Tytti Tuppurainen