Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtio toimii omistajapoliittisen periaatepäätöksen linjausten mukaisesti pörssiyhtiöiden nimitystoimikunnissa

Valtioneuvoston viestintäosasto
29.1.2021 9.07
Tiedote 60

Valtio sitoutuu vuodesta 2022 alkaen puoltamaan nimitystoimikuntien yksimielisiä esityksiä yhtiökokouksissa. Tällä vahvistetaan hyvän hallintotavan mukaista käytäntöä ja pyritään turvaamaan valtion omistusten suotuisa arvonkehitys kestävällä tavalla.

Suomen valtio on Fortum Oyj:n ja Neste Oyj:n nimitystoimikunnissa suurimpien osakkeenomistajien kanssa todennut, että nimitystoimikuntien on luotava suunnitelma hallituspalkkioiden saattamisesta vertailukelpoiselle tasolle. Vuoden 2021 yhtiökokouksissa ei ole vallitsevat poikkeukselliset yhteiskunnalliset olosuhteet huomioon ottaen perusteltua korottaa hallituspalkkioita. Nimitystoimikunnat laativat ohjelman, jolla vuodesta 2022 eteenpäin aloitetaan vastuullisesti hallituspalkkioiden saattaminen verrokkiyhtiöihin nähden vertailukelpoiselle tasolle vuoteen 2026 mennessä. Ohjelmaan sisältyvistä hallituspalkkioiden vuositason muutoksista ilmoitetaan kyseisten yhtiöiden nimitystoimikuntien esityksissä yhtiökokouksille vuosittain. 

Valtioneuvoston omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä todetaan, että palkitsemisen tulee olla kohtuullista ja läpinäkyvää. Hallitustyöskentelystä maksettavasta korvauksesta päätettäessä on otettava huomioon muun muassa yhtiön yhteiskunnallinen asema, markkinatilanne, hallitustyöskentelyn kansainvälisyyden ja omistaja-arvon kasvattamisen vaatimukset ja kaikkien osakkeenomistajien yhteinen etu. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiöiden suuriempien osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Nimitystoimikunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että yhtiön hallituksella on yhtiöiden tarpeita vastaava asiantuntemus, osaaminen ja pätevyys.


Lisätiedot: Osastopäällikkö Kimmo Viertola, valtioneuvoston kanslia, p. 029 516 0026, [email protected]