Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtionavustusrahoituksen menettelytavat muokataan digitaalisiksi

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.12.2018 15.19
Tiedote 633/2018

Valtionhallinnon myöntämiin valtionavustuksiin liittyvät menettelytavat digitalisoidaan. Valtiovarainministeriö asettaa kehittämishankkeen valmistelemaan uudistusta. Kansalaisjärjestöjen avustuskäytäntöjen yhtenäistäminen selvitetään osana hanketta. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi esityksiä kokouksessaan 20. joulukuuta.

Valtionavustusten suuntaamista, hakemista, myöntämistä, seurantaa ja arviointia varten kehitetään digitalisoitu valtionavustusprosessi, joka sisältää asiakaslähtöisen yhtenäisen toimintamallin ja sitä tukevat tietojärjestelmät. Tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Hankkeessa pyritään edistämään valtionhallinnossa avustuksia myöntävien viranomaisten yhteistyötä. Valtionavustusprosessin menettelytapoja uudistetaan ja yhdenmukaistetaan tarvittavilta osin. Vaikuttavuuden lisäämiseksi tavoitteena on edistää tiedon laaja-alaista hyödyntämistä valtionavustustoiminnassa ja sen johtamisessa. Avustusprosessien tehokkuutta ja laatua on mahdollista parantaa, kun päätöksenteossa hyödynnetään data-analytiikkaa ja tekoälyä.

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeesta vastaa valtiovarainministeriö. Tarkoituksena on, että ministeriöiden nykyinen toimivalta sektorinsa valtionavustusasioissa ei muutu. Uudistus toteutetaan yhteisesti kehittämällä, avustuspäätösten valmistelijoita ja hakijoita kuunnellen.

Valtionavustustoiminnan kehittäminen sisältyy pääministeri Juha Sipilän hallituksen Digitalisoidaan julkisen palvelut -kärkihankkeeseen. Työ on jatkoa kärkihankkeessa aiemmin tehdylle opetus- ja kulttuuriministeriön esiselvitykselle (2017), joka nosti esille valtionavustustoiminnan kehittämistarpeita.

Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi katsottavaa hanketta tai toimintaa. Valtionavustukset ovat osa valtionhallinnon taloudellista ohjausjärjestelmää. Vuosittain kansallisia valtionavustuksia myönnetään arviolta noin kolme miljardia euroa.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Tuula Lybeck, p. 0295 3302, opetus- ja kulttuuriministeriö ja budjettineuvos Merja Leinonen, p.  0295 530 587, valtiovarainministeriö