Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvosto sitoutuu pienentämään hiilijalanjälkeään viidenneksellä vuoteen 2026 mennessä

Kestävän kehityksen toimikuntaValtioneuvoston viestintäosasto 15.3.2019 9.33
Tiedote 156

Valtioneuvosto on tehnyt kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen ja sitoutuu pienentämään hiilijalanjälkeään viidenneksellä vuoteen 2026 mennessä. Sitoumus on osa valtioneuvoston kanslian kahdeksan kohdan toimenpidesitoumusta. Sitoumukset asettavat tavoitteet valtioneuvoston ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen toiminnan kestävyydelle.

Valtioneuvoston hiilijalanjäljen laskennassa seurataan valtioneuvoston sähkönkulutuksen, lämmönkulutuksen, paperinkulutuksen, jätteiden ja lentomatkustamisen yhteenlaskettua hiilijalanjälkeä. Lähtötaso on 15 800 co2 tonnia vuodessa ja tavoitetaso vuonna 2026 on alle 12 640 co2 tonnia.

”Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimia koko valtioneuvostolta ja sen henkilöstöltä. Uskon vahvasti, että tavoite saavutetaan konkreettisilla toimilla organisaation sisällä sekä ohjaamalla yhteistyötahoja toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti. Haluamme olla koko valtioneuvoston tasolla mukana toteuttamassa kestävän kehityksen tavoitteita ja torjumassa ilmastonmuutosta”, kertoo alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta.

Sitoumuksissa on pyritty kattamaan koko valtioneuvoston kanslian sisäinen toiminta. Kestävän kehityksen tavoitteet asetetaan julkisille hankinnoille, digitaalisille järjestelmille, ravintoloille ja kokoustarjoiluille, jätekierrätykselle ja toimitiloille. Lisäksi sosiaalisesti kestävää kehitystä parannetaan kiinnittämällä entistä enemmän huomiota henkilöstön hyvinvointiin, jaksamiseen, osaamiseen sekä ekologiseen työntekoon ja työympäristöön. Sitoumuksien tavoitteiden etenemistä seurataan ja raportoidaan vuosittain.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sopima kansallinen kestävän kehityksen strategia ja samalla konkreettinen työkalu. Se on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Yhteiskuntasitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Yhteiskuntasitoumuksen visiona on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, tavoitteiden toteuttamiseksi Suomessa.

Pääministeri Juha Sipilä julkaisi valtioneuvoston kanslian kestävän kehityksen tavoitteen joulukuussa Suomalaisia ilmastotekoja – Enemmän ja nopeammin –seminaarissa Säätytalossa.

Valtioneuvoston kanslian sitoumukset löytyvät Sitoumus2050-palvelusta.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Kimmo Takamaa, p. 0295 160 859 ja johtava asiantuntija Marja Innanen, p. 040 777 5582, valtioneuvoston kanslia