Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston kanslian vastaus Uutissuomalaisen uutisointiin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.12.2018 13.44
Tiedote 622/2018

Uutisuomalainen on 19.12.2018 julkaissut valtioneuvoston kanslian työilmapiiriä koskevan jutun. Uutisen kerrotaan perustuvan osaltaan Uutissuomalaisen valikoidusti kanslian henkilöstölle lähetettyyn kyselyyn. Uutissuomalaisen kysely ei siis tullut koko henkilöstölle vastattavaksi. Uutisen mukaan kyselyyn vastaajia oli 63, kokonaisuudessaan valtioneuvoston kansliassa työskentelee noin 600 henkilöä.

Uutissuomalainen on aiemmin pyytänyt saada valtioneuvoston kanslian VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn tulokset avovastauksineen käyttöönsä. VMBaron yksityiskohtaiset tulokset eivät ole julkisia, vaan organisaation sisäiseen käyttöön tarkoitettuja.

Syksyllä 2018 työtyytyväisyyskyselyn perusteella epäasiallista käytöstä vastasi kokeneensa 42 henkilöä (10 %). Häirintää ilmoitti kokeneensa 12 henkilöä (3 %). Valtioneuvoston kanslian tulokset ovat samalla tasolla muiden ministeriöiden kanssa ja alemmalla tasolla kuin valtiolla keskimäärin.

Valtioneuvoston kanslia tekee vuosittain työtyytyväisyysmittauksen ja säännöllisesti lakisääteisiä työpaikkaselvityksiä. Työhyvinvoinnin osalta oleellista on mm. työtyytyväisyyttä mittaavien tulosten pohjalta asetetut tavoitteet ja toimet työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Kansliassa toimitaan valtioneuvoston yhteisen, varhaisen tuen toimintamallin mukaisesti ja koko valtioneuvoston esimiehet on koulutettu mallin käyttöön kuluvan vuoden aikana. Epäasiallisen käytöksen ja työpaikkakiusaamisen osalta tavoitteena on nollatoleranssi. Kanslia toimii tämän eteen määrätietoisesti ja kannustaa henkilöstöään tuomaan avoimesti kokemansa epäkohdat esille.

Lisätietoja: valtiosihteeri Paula Lehtomäki, p. 0295 160 280 ja alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300