Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2020 hyväksytty

Julkaisuajankohta 19.12.2019 15.18
Tiedote 685/2019

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 19. joulukuuta yleisistunnossaan valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman vuodelle 2020.

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteena on varmistaa vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa pääministeri Marinin hallitusohjelman toimeenpanon kannalta keskeisille painopistealueille.

Suunnitelman sisältämät tietotarpeet on tunnistettu ministeriöissä ja lisäksi osassa tietotarpeissa on hyödynnetty yhteiskehittämistä.

Suunnitelma koostuu yhdeksästä osakokonaisuudesta ja niille valituista selvitys- ja tutkimusteemoista sekä varauksista myöhemmin määriteltäviin tietotarpeisiin:

  1. Kestävän talouden Suomi
  2. Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi sekä asuntopolitiikka
  3. Suomi kokoaan suurempi maailmalla
  4. Turvallinen oikeusvaltio Suomi, sen kehittäminen ja puolustuspolitiikka
  5. Elinvoimainen Suomi, liikenneverkot ja maatalous
  6. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi
  7. Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi
  8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi
  9. Ohjaustavat
  10. Myöhemmin määriteltävät tietotarpeet

Suunnitelman toimeenpanosta vastaavat valtioneuvoston kanslia ja teemojen vastuuministeriöt yhteistyössä valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän kanssa. Suunnitelman toimeenpanoon osoitetaan 11,05 miljoonan euron määräraha. Suunnitelma sisältää tutkimus- ja selvitystoiminnan painopisteet ja teemat kustannusarvioineen sekä asiaan kuuluvat valmistelu- ja ohjausvastuut.

Tilattavan tutkimuksen valintakriteereitä ovat relevanssi ja hyödynnettävyys, hankkeen laatu, hankkeen toteuttajien asiantuntijuus ja resurssien riittävyys, sekä viestintä ja tiedonhallinta. Selvitykset ja tutkimukset tilataan avoimilla hauilla. Haku avataan 20.12.2019 ja siitä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, valtioneuvoston kanslia