Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon 17.11.2022 päätösaineisto julkaistu

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.11.2022 14.23
Tiedote 660/2022

Valtioneuvoston yleisistunnon 17.11.2022 päätösaineistot löytyvät tältä sivulta.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta. 
- Esitys hyväksyttiin äänin 11 - 3. Ministeri Kurvinen jätti esitykseen eriävän mielipiteen, johon ministerit Lintilä ja Kaikkonen yhtyivät. 
Eriävä mielipide 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta
- Lausumaehdotus hyväksyttiin valtioneuvoston lausumaksi