Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtioneuvoston yleisistunnon 23.7.2020 päätösaineisto julkaistu

Valtioneuvoston viestintäosasto 23.7.2020 15.20
502/2020

Valtioneuvoston yleisistunnon 23.7.2020 päätösaineistot ovat luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilla.