Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 11.7.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 10.7.2019 15.11
Tiedote 376/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Oikeusministeriö

Pekka Timonen, kansliapäällikkö p. 09 160 67502
- Oikeusministeriön yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston osastopäällikön viran täyttäminen määräajaksi 1.1.2020 - 30.4.2024
- Oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosaston osastopäällikön viran täyttäminen määräajaksi 1.1.2020 - 30.4.2024
- Oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston osastopäällikön viran täyttäminen määräajaksi 1.1.2020 - 30.4.2024
- Oikeusministeriön hallinto- ja ohjausosaston osastopäällikön viran täyttäminen määräajaksi 1.1.2020 - 30.4.2024

Sisäministeriö

Annikki Vanamo-Alho, hallitusneuvos p. 0295 488 678
- Valtioneuvoston päätös turvapaikanhakijoiden ottamisesta Suomeen Italiasta

Elina Rantakokko, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 611
- Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos p. 0295 530 066
- Valtioneuvoston asetus kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä

Sari-Anna Sokura, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 539
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Leo Liukkonen, hallitusneuvos p. 0295 330 196
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Riitta Itkonen, hallitusneuvos p. 0295 162 383
- Maa- ja metsätalousministeriön vanhemman hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen (vaativuustaso 9) nimittäminen
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran (vaativuustaso 10) täyttäminen
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran (vaativuustaso 9) täyttäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 532
- Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksesta
- Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirjasta, perussopimuksen yhdeksännestä lisäpöytäkirjasta ja yleisohjesäännön ensimmäisestä lisäpöytäkirjasta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle