Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 11.8.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.8.2022 15.48
Tiedote

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoministeriön osastopäällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan nimittäminen ja ulkoministeriön apulaisosastopäällikön tehtävään määrääminen

Kaija Suvanto, oikeuspäällikkö p. 0295 351 159
- Jäsenen määrääminen Pysyvään välitystuomioistuimeen

Virpi Kankare, lähetystöneuvos p. 0295 351 772
- Myönnetään valtuudet tehdä noottienvaihdolla sopimus diplomaatti- ja virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta Suomen tasavallan ja Thaimaan kuningaskunnan välillä

Oikeusministeriö

Kati Pärnänen, Johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö p. 0295 15 0288
- Konkurssiasiamiehen viran täyttäminen määräajaksi

Nina Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 404
- Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen (VT 21) määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Valtiovarainministeriö

Tero Meltti, finanssineuvos p. 0295 530 770
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
- Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen
- Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön finanssineuvokselle
- Digi- ja väestötietoviraston pääjohtajan viran täyttäminen
- Valtiovarainministeriön alivaltiosihteerin viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Heta Ratasvuori, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 016
- Euroopan unionin rahoitusosuuden jakaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille valtion vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa momentille 30.40.62 myönnetyistä määrärahoista.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Joni Komulainen, hallitusneuvos p. 0295 163 453
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta (EU 2022/197)