Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 13.8.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 12.8.2020 15.19
Tiedote 511/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Sisäministeriö

Kirsi Pimiä, kansliapäällikkö p. 0295 418 803
- Sisäministeriön maahanmuutto-osaston osastopäällikön viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä (HE 97/2020 v; EK 30/2020 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Joni Hiitola, hallitusneuvos p. 0295 330 108
- Kansallismuseon Mesa Verde –kokoelmiin sisältyvien ihmisjäänteiden ja hautaesineiden luovuttaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Ilmatieteen laitoksen pääjohtajan virkasuhteen täyttäminen

Mira Karppanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 094
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan komission täytäntöönpanoasetukseksi COVID-19-pandemiasta johtuvista poikkeuksellisista toimenpiteistä kolmannelle viiteajanjaksolle (2020-2024) koskien yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan suorituskyky- ja maksujärjestelmää

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan työsopimussuhteiseen tehtävään ottaminen

Ympäristöministeriö

Jarmo Muurman, ympäristöneuvos p. 0295 250 185
- Suomen ilmastopaneelin täydentäminen toimiajalle 13.8.2020-31.12.2023

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta.
- Ympäristöministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen