Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 15.8.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 14.8.2019 15.12
Tiedote 401/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja, p. 0295 351 413
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen ja ulkoministeriön konsulipalvelujen apulaisosastopäällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkojen täyttäminen

Oikeusministeriö

Pekka Timonen, kansliapäällikkö, p. 09 160 67502
- Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan viran täyttäminen määräajaksi 1.9.2019-31.8.2024

Kati Pärnänen, viestintäjohtaja, yksikönpäällikkö, p. 0295 16001
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Katariina Jahkola, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö, p. 0295 150 246
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esko Ranto, ylijohtaja, p. 0295 330 115
- Valtion nuorisoneuvoston asettaminen
- Arviointi- ja avustustoimikunnan asettaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Mirka Meres-Wuori, neuvotteleva virkamies, p. 0295 342 061
- Valtioneuvoston ennakkopäätös määräysvallan muutoksesta
- Valtioneuvoston ennakkopäätös määräysvallan muutoksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja, p. 0295 047 988
- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaana Koski, hallintoylijohtaja, p. 0295 163 519
- Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen