Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 22.12.2020

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.12.2020 15.18
Tiedote 812/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Elina Normo, istuntoasiainneuvos p. 0295 160 885
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Saija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202
- Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Sisäministeriö

Annika Parsons, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 279
- Valtioneuvoston päätös Pohjois-Savon pelastustoimen alueen yhteistoiminnan järjestämisestä

Puolustusministeriö

Jenni Herrala, lainsäädäntöneuvos p. 0295 140 601
- Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Juha Halonen, budjettineuvos p. 0295 530 435
- Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta

Elina Isoksela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 116
- Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2021

Pauliina Pekonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 081
- Valtioneuvoston päätös omaisuuden siirrosta ja sen ehdoista

Ulla Westermarck, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 420
- Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasioista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Maakuntaverokomitean toimikauden jatkaminen 28.2.2021 asti

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Petri Haltia, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 096
- Arviointineuvoston kokoonpanon muuttaminen 31.5.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 13 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liisa Lundelin-Nuortio, neuvotteleva virkamies p. 0295 048 261
- Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016–2020 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kirsi Varhila, kansliapäällikkö p. 0295 163 338
- Valtioneuvoston periaatepäätös toimintasuunnitelmasta COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseen tammi-toukokuussa 2021

Ismo Tuominen, hallitusneuvos p. 0295 163 341
- Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri p. 0295 163 224
- Valtioneuvoston asetus covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvaustaksasta

Ympäristöministeriö

Juhani Damski, kansliapäällikkö p. 0295 250 445
- Ympäristöministeriön ylijohtajan viran täyttäminen

Riitta Rönn, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 250 255
- Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Laura Siili-Hakkarainen, hallitussihteeri p. 0295 250 411
- Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Ympäristöministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi