Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 24.9.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 23.9.2020 15.19
Tiedote 600/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Oikeusministeriö

Johanna Hautakorpi, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 018
- Tietosuojalain 12 §:n mukaisen asiantuntijalautakunnan asettaminen

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen (VT 20) määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Sisäministeriö

Matti Sarasmaa, raja- ja meriosaston osastopäällikkö, prikaatikenraali p. 0295 421 101
- Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta

Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
- Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön poliisiosaston poliisijohtajalle

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Joni Hiitola, hallitusneuvos p. 0295 330 108
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esittävän taiteen edistämisestä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Kirsi Taipale, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 451
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Emma Särkkä, erityisasiantuntija p. 0295 342 143
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta

Laura Sarlin, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 063
- Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I, II, V ja VI liitteisiin sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään typen oksidien tekniseen säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Sovittelijan määrääminen

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Johanna Ylitepsa, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 064 207
- Merimiesasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.10.2020-30.9.2023

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sarita Friman, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 349
- Maailman terveysjärjestö WHO:n hallintoneuvoston ylimääräinen kokous 5.-6.10.2020

Ympäristöministeriö

Erja Werdi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 312
- Valtioneuvoston asetus kaupunkien vesien hallintaa ja niiden haitallisten aineiden vähentämistä koskeviin hankkeisiin vuosina 2020—2025 myönnettävästä valtionavustuksesta

Johanna Korpi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 278
- Valtioneuvoston asetus Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista