Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 29.2.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.2.2024 15.14
Tiedote 83/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300
- Parlamentaarisen TKI-seurantaryhmän asettaminen toimikaudelle 4.3.2024 - 31.3.2027.

Neuvotteleva virkamies Ritva Järvinen, p. 0295 160 366
- Tutkimus- ja innovaationeuvoston sihteeristön pääsihteerin ja johtavien asiantuntijoiden tehtävään määrääminen

Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. 0295 160 354
- Lainsäädännön arviointineuvoston kokoonpanon muuttaminen

Erityisasiantuntija Merja Saaritsa-Lantta, p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Lähetystöneuvos Outi Isotalo, p. 0295 350 574
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle ja lähetystöneuvokselle

Oikeusministeriö

Erityisasiantuntija Nina Oksanen, p. 0295 150 404
- Tiedusteluvalvontavaltuutetun viran täyttäminen ajalle 1.5.2024 - 30.4.2029

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. 0295 150 283
- Tuomarinkoulutuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Puolustusministeriö

Erityisasiantuntija Frans Peltonen, p. 0295 140 021
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Nammo Lapua Oy:lle Yhdysvaltoihin

Valtiovarainministeriö

Erityisasiantuntija Antti Kurikka, p. 0295 530 535
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin sekä Sveitsin valaliiton, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Andorran ruhtinaskunnan, Monacon ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan välillä tehtyjen finanssitilitietojen automaattista vaihtoa koskevien viiden sopimuksen muuttamisesta kansainvälisten verosääntöjen noudattamisen parantamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Neuvotteleva virkamies Aleksi Kalenius, p. 0295 330 291
- Muutos kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen yhteydessä toimivan arviointineuvoston kokoonpanossa 31.5.2026 päättyväksi toimikaudeksi.

Hallitusneuvos Marjaana Larpa, p. 0295 330 480
- Rekisteröidylle yhdistykselle myönnetyn perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan luvan peruuttaminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, p. 0295 162 153
- Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 9 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos Virve Haapajärvi, p. 0295 047 027
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Hallitusneuvos Nico Steiner, p. 0295 049 001
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Neuvotteleva virkamies Sari Haavisto, p. 0295 047 154
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan osaajareservin perustamisesta

Neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen, p. 0295 047 889
- Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä - Uudistuvat ja hyvinvoivat alueet

Johtava asiantuntija Hanna-Maria Urjankangas, p. 0295 047 127
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahan osoittaminen paikallisiin äkillisiin rakennemuutostilanteisiin

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, p. 0295 163 288
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Hallitussihteeri Satu Eronen, p. 0295 250 180
- Korkotuki- ja takauslainojen ja erityisryhmien investointiavustuksen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2024