Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 29.9.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.9.2022 15.26
Tiedote 560/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtioneuvoston jäsenen tehtävään liittyvästä karenssista sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päivi Pietarinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 354
- Muutos ministerityöryhmän pääsihteeristössä

Ulkoministeriö

Pekka Puustinen, alivaltiosihteeri p. 0295 350 228
- Valtioneuvoston Nato-jäsenyyteen valmistautumisen koordinaatioryhmä

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Kaija Suvanto, oikeuspäällikkö p. 0295 351 159
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Juha Savolainen, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 508
- Suomen edustaja Pohjoismaiden kehitysrahaston (NDF) johtokunnassa

Oikeusministeriö

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 074
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdistyslain muuttamisesta

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
- 1) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (maaoikeusasioiden vastuutuomari) (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Keski-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Helsingin käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Tanja Ulvinen, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 696
- Pelastustoimen neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 3.10.2022-31.5.2025

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, hallitusneuvos p. 0295 140 431
- Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä Puolustusvoimissa

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 247
- Ahvenanmaan valtuuskunnan erityistä avustusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Karri Safo, hallitusneuvos p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Jaakko Weuro, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö p. 0295 530 322
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Pauliina Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 395
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 77/2022 vp; EV 103/2022 vp)

Upi Talsi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 868
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista kaudeksi 2021–2023 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2020/1706 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)

Maa- ja metsätalousministeriö

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
- Valtioneuvoston asetus kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille Ukrainaan kohdistuneesta Venäjän hyökkäyksestä johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta

Thomas Aspholm, hallitussihteeri p. 0295 162 203
- Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission jäsenten määrääminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Olli-Pekka Rantala, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 342 585
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 25/2022 vp, EV 38/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle yhteisestä ilmailualueesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 23/2022 vp, EV 36/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Qatarin valtion välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 24/2022 vp, EV 37/2022 vp)

Minna Laatikainen, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 342 132
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Tiia Orjasniemi, neuvotteleva virkamies, esittelijä p. 0295 342 068
- Kaakkois-Aasian maiden liiton jäsenvaltioiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen kattavan lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Holm, hallitusneuvos p. 0295 047 377
- Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jarkko Rapala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 315
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri p. 0295 163 224
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Minna Lehmuskero, ylimatemaatikko, esittelijä p. 0295 163 342
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, vakuutusyhtiölain 5 luvun ja lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain 6 luvun 19 §:n muuttamisesta

Kaisa Lähdepuro, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 419
- Vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan kuudes osapuolikokous 16.-18.11.2022 Genevessä

Ympäristöministeriö

Mira Matikkala, erityisasiantuntija p. 0295 250 314
- Ympäristöministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Ympäristöministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi