Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 30.6.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.6.2022 15.19
Tiedote 424/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Maria Guseff, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 158
- Valtioneuvoston asetus diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Namibian kanssa tehdystä sopimuksesta

Anna Salovaara, lähetystöneuvos p. 0295 350 018
- Valtuuskunnan asettaminen ydinsulkusopimuksen vuoden 2022 tarkastelukonferenssiin

Oikeusministeriö

Tapio Laamanen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 290
- Eduskunnan kirjelmä (EK 3/2022 vp) eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksesta vuodelta 2019 (K 15/2020 vp)
- Eduskunnan kirjelmä (EK 21/2022 vp) eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksesta vuodelta 2020 (K 8/2021 vp)
- Eduskunnan kirjelmä (EK 13/2022 vp) valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2020 (K 17/2021 vp)

Tanja Innanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 338
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Sami Kiriakos, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 054
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi EU:n rikosluettelon laajentamisesta rajoitustoimenpiteiden rikkomiseen (EU:n rajoitustoimenpiteiden rikkominen) ja siihen liittyvästä komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Virkavapauden myöntäminen oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta

Anne Kohvakka, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 183
- 1) Valtioneuvoston asetus vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 2) Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 3) Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 4) Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja 5) Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriö

Anniina Melasniemi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 440
- Puolustusministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Valtiovarainministeriö

Saara Rahko, hallitussihteeri p. 0295 163 126
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta sekä Valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 65/2022 vp; EV 73/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Antti Randell, hallitusneuvos p. 0295 330 173
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamisesta

Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos p. 0295 330 086
- Hallituksen kirjelmä eduskunnalle hallituksen esitysten (HE 19/2019 vp ja HE 93/2019 vp) peruuttamisesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Risto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Minna Laatikainen, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 342 132
- Liikenne- ja viestintäministeriön konserniohjausosaston osastopäällikön viran täyttäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Markku Kinnunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 792
- Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmasto- ja energiastrategiasta, Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaana Huhta, hallitusneuvos p. 0295 163 407
- Adoptiolautakunnan asettaminen 30.6.2027 päättyväksi toimikaudeksi

Liisa Katajamäki, hallitusneuvos p. 0295 163 329
- Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
- Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Milla Mustamäki, hallitussihteeri p. 0295 163 261
- Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2025 päättyväksi toimikaudeksi

Liisa Mäenpää, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 223
- Sosiaali- ja terveysministeriön lakimiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sini Tervo, lakimies, esittelijä p. 0295 163 529
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta

Emmi Vettenranta, asiantuntija, esittelijä p. 0295 163 772
- Valtioneuvoston asetus covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvaustaksasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Sirkku Jaakkola, hallitussihteeri p. 0295 250 007
- Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta