Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 4.1.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 3.1.2018 15.12
Tiedote 2/2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Sanna Helopuro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 170
- Eduskunnan kirjelmä valtiopäivien keskeyttämisestä ja päättymisestä sekä eduskunnan kokoontumisesta vuoden 2018 valtiopäiville (EK 39/2017 vp - ETJ 4/2017 vp)

Valtiovarainministeriö

Asta Niskanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 301
- Yhtiön oman pääoman korotus

Maa- ja metsätalousministeriö

Pentti Lähteenoja, ylijohtaja p. 0295 162 485
- Luonnonvarakeskuksen johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 4.1.2018 - 31.12.2020

Suvi Ruuska, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaana Koski, hallintoylijohtaja p. 0295 163 519
- Sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palveluosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Liisa Holopainen, hallitussihteeri p. 0295 163 593
- Valtioneuvoston asetus kiireellisessä tapauksessa annettujen sosiaalipalveluiden kustannusten hallinnoinnista

Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, hallitusneuvos p. 0295 250 244
- 1) Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta