Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 7.9.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.9.2023 15.35
Tiedote 373/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia 

Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. 0295 160 885
- Ministerityöryhmien pääsihteerien ja sihteeristöjen määrääminen 

Erityisasiantuntija, esittelijä Maija Räsänen p. 0295 160 966
- Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan nimittäminen 

Ulkoministeriö 

Ulkoasiainneuvos Marja Liivala p. 0295 351 727
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainan tukivälineen perustamisesta monivuotisten rahoituskehysten välitarkastelun yhteydessä 

Lähetystöneuvos Leo Svahnbäck p. 0295 350 721
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) 67. yleiskokoukseen 25.-29.9.2023 

Oikeusministeriö 

Erityisasiantuntija, esittelijä Amanda Mäkelä p. 0295 150 047
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöönpanoa koskevista täydentävistä menettelysäännöistä 

Sisäministeriö 

Neuvotteleva virkamies Jukka Tukia p. 0295 488 573
- Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

Johtava asiantuntija, esittelijä Kukka Krüger p. 0295 488 270
- Valtioneuvoston päätös tilapäisen suojelun antamisesta Ukrainan tilanteeseen vastaamiseksi tietyille kansalaisuudettomille henkilöille ja kolmansien valtioiden kansalaisille 

Puolustusministeriö 

Hallitusneuvos Minnamaria Nurminen p. 0295 140 602
- Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan asettaminen toimikaudeksi, joka alkaa 7.9.2023 ja jatkuu siihen saakka, kunnes seuraavien eduskuntavaalien jälkeen asetetun uuden suunnittelukunnan toimikausi alkaa 

Vanhempi hallitussihteeri Aino Lehto p. 0295 140 136
- Turvallisuuskomitean varapuheenjohtajan asettaminen 

Valtiovarainministeriö 

Neuvotteleva virkamies Vesa Kulmala p. 0295 530 548
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvoston asetukseksi vuosia 2021-2027 koskevan moni-vuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen muuttamisesta. 

Neuvotteleva virkamies Minna Sneck p. 0295 530 299
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Hallitusneuvos Antti Randell p. 0295 330 173
- Opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan viran täyttäminen 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

Yksikön johtaja, liikenneneuvos Saara Reinimäki p. 0295 342 087
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuljetuspalveluiden kasvihuonekaasupäästöjen laskemiselle 

Hallitusneuvos Katja Viertävä p. 0295 342 612
- Hallituksen esitys eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskevan kansainvälisen turvallisuussäännöstön hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

Johtaja Mikko Vähä-Sipilä p. 0295 047 166
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta asetukseksi Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälineen perustamisesta (STEP) 

Hallitusneuvos Timo Meling p. 0295 049 084
- Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyysturvaa, julkisia työvoima- ja yrityspalveluja sekä palkkaturvaa koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi 

Neuvotteleva virkamies Henri Backman p. 0295 063 581
- Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuosina 2023–2028 

Erityisasiantuntija, esittelijä Miia Lehmus-Niemi p. 0295 047 381
- Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Hallitussihteeri Katariina Pursimo p. 0295 163 372
- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2026 päättyväksi toimikaudeksi