Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 8.2.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.2.2024 15.18
Tiedote 58/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kaupallinen neuvos Johanna Ala-Nikkola, p. 0295 351 122
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Bulgarian, Kroatian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian, Slovenian, Tshekin tasavallan, Unkarin ja Viron kanssa tehtyjen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevien sopimusten ja niiden eräiden määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien kumoamisesta (HE 18/2023 vp; EV 29/2023 vp)

Lähetystöneuvos Ann-Mari Fröberg, p. 0295 350 896
- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 68. istuntoon New Yorkissa 11.-22.3.2024

Oikeusministeriö

Lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, p. 0295 150 486
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vähimmäissäännöistä laittomassa maahantulossa unioniin, kauttakulussa unionin kautta ja unionin alueella oleskelussa avustamisen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä neuvoston direktiivin 2002/90/EY ja neuvoston puitepäätöksen 2002/946/YOS korvaamisesta COM(2023) 755 final.

Erityisasiantuntija Nina Oksanen, p. 0295 150 404
- Oikeusministeriön määräaikaisen lainsäädäntöneuvoksen virkasuhteen täyttäminen

Puolustusministeriö

Erityisasiantuntija Frans Peltonen, p. 0295 140 021
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Sveitsiin
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Teknikum Oy:lle Isoon-Britanniaan

Valtiovarainministeriö

Apulaisbudjettipäällikkö Annika Klimenko, p. 0295 530 180
- Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön budjettineuvokselle

Finanssineuvos, yksikönpäällikkö Jaana Vehmaskoski, p. 0295 530 267
- Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioksi 2023 ja sen toimintasuunnitelmaksi 2024-2025

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, p. 0295 330 224
- Kuvaohjelmalautakunta toimikaudeksi 1.4.2024 - 31.3.2027

Maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2024 noudatettavasta menettelystä

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo, p. 0295 162 468
- 1) Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttumisesta 3) Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos Arto Rajala, p. 0295 064 828
- Valtuuskunnan asettaminen neuvotteluihin koskien EU:n jäsenvaltioiden, EU:n ja Euratomin keskinäistä sopimusta energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen tulkinnasta

Neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio, p. 0295 048 261
- Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnan nimittäminen toimikaudeksi 15.2.2024-14.2.2026

Erityisasiantuntija Ville Heinonen, p. 0295 047 044
- Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen sekä palkkatuettuun työhön ja starttirahaan varattujen työttömyysetuusmäärärahojen jako vuonna 2024

Erityisasiantuntija Päivi Poikola, p. 0295 047 278
- Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja ohjelmakauden 2021-2027 Interreg-ohjelmien myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2024

Erityisasiantuntija Henna Rantanen, p. 0295 047 084
- Sovittelijan määrääminen

Ympäristöministeriö

Ympäristöneuvos Merja Saarnilehto, p. 0295 250 259
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muovipellettien hävikkien estämisestä mikromuovisaasteen vähentämiseksi (muovipellettiasetus)