Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 8.6.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.6.2023 15.17
Tiedote 239/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Elina Normo, istuntoasiainneuvos p. 0295 160 885
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kaija Suvanto, oikeuspäällikkö p. 0295 351 159
- Valtioneuvoston asetus Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdystä sopimuksesta

Saija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran täyttäminen

Kimmo Sinivuori, kaupallinen neuvos p. 0295 350 061
- Vientivalvontaneuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.7.2023–30.6.2028

Oikeusministeriö

Katri Kummoinen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 266
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Juho Martikainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 520
- Valtioneuvoston asetus sakon täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Marja Luukkonen Yli-Rahnasto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 015
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tavaroiden korjaamista edistävistä yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (EU) 2017/2394 ja direktiivien (EU) 2019/771 ja (EU) 2020/1828 muuttamisesta

Joni Korpinen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 012
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rikosoikeudellisten menettelyjen siirtämisestä

Aleksi Heikkilä, tutkija, esittelijä p. 0295 150 283
- Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
- 1) Helsingin hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden seitsemän hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden viiden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Helsingin käräjäoikeuden kahdeksan käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
- Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Elina Anttila, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 163
- Maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Jukka Ränkimies, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 488
- Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2023–2024

Liikenne- ja viestintäministeriö

Katja Viertävä, hallitusneuvos p. 0295 342 612
- Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen sekä liitteen lisäykseen sekä yleissopimukseen liittyviin säännöstöihin tehtyjen muutosten hyväksyminen

Pinja Oksanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 182
- Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä MARPOL-yleissopimus) I liitteen 28 säännön kohtaan 3.1 ja II liitteen I lisäykseen sekä IBC-säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Erkki Papunen, hallitusneuvos p. 0295 163 298
- Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.7.2023-30.6.2026

Mirka-Tuulia Kuoksa, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 079
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 40 §:n muuttamisesta

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Ympäristöministeriö

Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, hallitussihteeri p. 0295 250 397
- Valtioneuvoston asetus perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2020–2025 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta