Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 9.8.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 8.8.2019 15.29
Tiedote 394/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Raimo Luoma, valtiosihteeri, p. 0295 16001
- Ministeri Kososen virkavala ja tuomarinvakuutus
- Työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä
- Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
- Muutokset sote-ministerityöryhmän, osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmän sekä lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmän kokoonpanoissa
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen