Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtionhallinnon kriisiviestinnän kehittämishanke asetettu

Valtioneuvoston viestintäosasto
20.9.2021 12.34
Uutinen

Valtioneuvoston kanslia on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa kriisitilanteita koskevan valtionhallinnon kansalaisviestinnän uudistamistarpeita.

Toimikautensa aikana työryhmä valmistelee ehdotukset uudistetuksi valtionhallinnon kriisiviestinnän prosessiksi, eli sellaisiksi ohjeistuksiksi ja teknisiksi ratkaisuiksi, joilla kansalaiset ja sidosryhmät saisivat häiriötilanteiden aikana helposti tietoa ja toimintaohjeita yhdestä osoitteesta sekä ohjeita arjen varautumisen tueksi. Työryhmä hyödyntää työssään havaintoja ja kokemuksia viime aikaisista laajamittaisista kriiseistä, kuten käynnissä olevasta koronapandemiasta ja Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta. Työssä huomioidaan myös viranomaisten varautumisen ja valmiuden kehittämistyö sekä informaatioympäristössä nousevat uhat, kuten informaatiovaikuttamisen tunnistaminen ja siihen vastaaminen.

Työryhmän puheenjohtajana toimii johtava viestintäasiantuntija Jussi Toivanen valtioneuvoston kansliasta. Työryhmässä on edustus ministeriöistä, virastoista ja aluehallintoviranomaisista. Työryhmä kuulee työnsä aikana eri laajasti hallinnonalojen virastoja ja sidosryhmiä. 

”Työryhmän tavoitteena on häiriötilanteiden ja poikkeusolojen viestinnän sujuvoittaminen valtionhallinnossa. Vakavassa ja pitkäkestoisessa kriisissä väestön tiedontarve kasvaa voimakkaasti. Kun tilanteeseen liittyy lukuisia viranomaisia, jotka ohjeistavat kansalaisia ja sidosryhmiään oman toimialansa tiedoilla, tieto pirstoutuu ja kokonaiskuvan saaminen hankaloituu. Tällöin myös ristiriitaisen tiedon ja disinformaation riskit korostuvat. Siksi kansalaisviestinnän kehittäminen on erityisen tärkeää”, puheenjohtaja Jussi Toivanen summaa.

Työryhmän toiminta alkaa syyskuussa 2021 ja kestää toukokuun 2022 loppuun saakka.

Lisätietoja: Johtava viestintäasiantuntija Jussi Toivanen, p. 0295 160 141, valtioneuvoston kanslia