Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Yhdeksän EU-maan pääministerit ja Euroopan komission puheenjohtaja: Koronaelpyminen on testi myös naisten oikeuksille

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.3.2021 9.57
Kolumni

Suomessa julkaissut ensin MTV 8.3.2021

Tänä vuonna kansainvälinen naistenpäivä on erityislaatuinen. Syynä ei ole ainoastaan se, että on kulunut tasan 110 vuotta ensimmäisestä kansainvälisestä naistenpäivästä, jolloin yli miljoona naista ja miestä yhdistivät voimansa ja vaativat yhtäläisiä oikeuksia, vaan se, että tänä vuonna tuo päivä on myös merkittävä käännekohta.

Viimeisen vuoden aikana meistä monien elämän on väliaikaisesti pysäyttänyt terveyskriisi, joka on pahin moneen sukupolveen. Naisia kriisi on koskettanut suhteettoman paljon: taistellessaan eturintamassa pandemiaa vastaan sairaaloissa ja hoitokodeissa naiset ovat maksaneet kriisistä korkeampaa hintaa, niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin.

Kotiväkivalta ja sukupuolistunut väkivalta ovat lisääntyneet, naisten osuus kotitöistä on kasvanut ja Eurostatin kuukausittaisten työttömyystilastojen mukaan naisten työttömyys nousi joulukuussa 2020 6,7 prosentista 7,9 prosenttiin, kun vastaava nousu miehillä oli 6,2 prosentista 7,1 prosenttiin.

Meidän on tulevina vuosina rakennettava yhteiskuntamme ja taloutemme uudelleen ja paremmiksi. Jos haluamme kasvaa ja menestyä koronan jälkeisessä maailmassa, tarvitsemme entistä osallistavampaa lähestymistapaa, jotta voimme hyödyntää kaikkia, myös naisten, kykyjä ja taitoja.

Kuinka onnistumme tässä?

Ensinnäkin meidän on jätettävä menneet ideologiset väittelyt taakse. Sukupuolten välinen tasa-arvo on kirjattu perusoikeuskirjan 23 artiklaan. Tasa-arvo on ehdoton oikeus. Se on yksi niistä peruspilareista, joiden varaan olemme eurooppalaiset yhteiskuntamme rakentaneet.

Toiseksi meidän täytyy entistä enemmän painottaa sukupuolten tasa-arvoon liittyvää taloudellista puolta. Moraalisesti sukupuolten välinen tasa-arvo on ehdottomasti oikein, mutta yhtäläiset mahdollisuudet ovat tärkeitä myös sosiaalisen ja taloudellisen edistyksen saavuttamiseksi. Naisten hyvinvointi merkitsee yhteiskuntien hyvinvointia. Yhteiskunnat, joissa sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu, ovat rikkaampia, sanan kaikissa merkityksissä. Kaikki tutkimukset myös osoittavat, että sukupuolten välistä tasa-arvoa toteuttavat taloudet ovat tuottavampia.   

Se, onnistummeko rakentamaan parempaa, riippuu valinnoistamme koronakriisin jälkeisissä elpymissuunnitelmissa. Ne ovat ainutkertainen mahdollisuus uudelleenrakentaa tehokkaammin ja osallistavasti siten, että naisten osallisuus taloudessa taataan ja tuloeroihin tartutaan. Jos haluamme rakentaa pitkäaikaista, taloudellista kestävyyttä, resilienssiä, koronatilanteen jälkeen, meidän täytyy tarttua tasa-arvokysymyksiin, jotka ovat estäneet naisten yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet. Tämän vuoksi meidän täytyy sisällyttää sukupuolinäkökulma eurooppalaisiin elvytyssuunnitelmiin.

Osallistaminen yleensä, sekä erityisesti sukupuolten välinen tasa-arvo, ovat tärkeitä muutoksen vetureita talouksien uudistamisessa pandemian jälkeen. Jos onnistumme hyödyntämään täysimääräisesti naisten mahdollisuudet taloudessa ja yritysmaailmassa, elpymistoimien tuloksena on vahvempia ja kestävämpiä talouksia ja yhteiskuntia. 

Kolmanneksi meidän on tehostettava kansainvälisiä toimiamme. Usein naiset ja tytöt ovat kriisien ensimmäisiä uhreja. Näin oli myös COVID-19-pandemiassa. Vakava terveyskriisi on paljastanut tyttöjen ja naisten haavoittuvan aseman monissa maissa, erityisesti epävakaissa ja konfliktien koettelemissa valtioissa. On tärkeää, että Yhdysvaltojen uusi hallinto on kanssamme taistelemassa tyttöjen ja naisten oikeuksien puolesta kaikkialla maailmassa.

Johtavana globaalina toimijana Euroopalla on erityinen vastuu. Meidän täytyy kaikin mahdollisin tavoin varmistaa, että COVID-19-pandemiasta selviämiseen suunnattu humanitaarinen ja kehitysyhteistyö parantaa tyttöjen ja naisten koulutukseen ja terveydenhoitoon pääsyä, mukaan lukien seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistäminen, sekä tukee tyttöjä ja naisia taloudellisen itsenäisyyden saavuttamisessa.    

Yksi mielipidekirjoitus kansainvälisenä naistenpäivänä ei riitä tämän saavuttamiseksi, vaan siihen tarvitaan pitkäjänteisiä ponnisteluja useiden vuosien ajan. Tarttukaamme tämän hetken mahdollisuuteen rakentaa osallistavia ja välittäviä yhteiskuntia, joissa yhtäläiset oikeudet ovat ensisijaisia, ei vain paperilla vaan myös käytännössä. Se ei lisää ainoastaan naisten vaikutusmahdollisuuksia vaan myös miesten, sillä yhtäläiset oikeudet ovat askel eteenpäin molemmille ja antavat miehille mahdollisuuden päästä irti perinteisistä rooleista ja stereotypioista.

Tämä ei ole helppoa. Mutta se on mahdollista.

Alexander De Croo, Belgian pääministeri
Kaja Kallas, Viron pääministeri
Sanna Marin, Suomen pääministeri
Kyriakos Mitsotakis, Kreikan pääministeri
Micheál Martin, Irlannin pääministeri
Xavier Bettel, Luxembourgin pääministeri
Klaus Iohannis, Romanian presidentti
Pedro Sánchez, Espanjan pääministeri
Stefan Löfven, Ruotsin pääministeri
Ursula von der Leyen, Euroopan komission puheenjohtaja