Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Omfattningen av reformens konsekvenser framgår inte i tillräcklig utsträckning av utkastet till proposition om företagssanering och skuldsanering för privatpersoner

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.11.2021 10.09 | Publicerad på svenska 1.12.2021 kl. 13.19
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett justitieministeriet ett utlåtande om utkastet till regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om företagssanering och lagen om skuldsanering för privatpersoner samt till lagar som har samband med dem

Syftet med propositionen är att genomföra EU:s direktiv om rekonstruktion och insolvens. I lagen om företagssanering ska det skapas ett nytt förfarande för tidig sanering. Det nuvarande företagssaneringsförfarandet förblir i kraft och det kommer i fortsättningen att kallas normalt saneringsförfarande.

Rådet anser att det i huvudsak saknas kvantitativa konsekvensbedömningar i utkastet till proposition. I konsekvensbedömningarna i utkastet till proposition bör omfattningen av reformen beskrivas med hjälp av kvantitativa uppgifter för att läsaren ska få en uppfattning om reformens betydelse.

Det är positivt att det av utkastet klart framgår vilka nationella tilläggsbestämmelser som föreslås tillämpas utöver genomförandet av direktivet.

Bedömningen av propositionsutkastets ekonomiska konsekvenser bör ännu kompletteras i fråga om nyttan för den centrala målgruppen. Av utkastet framgår inte i tillräcklig utsträckning den nytta i fråga om besparingar i tid och kostnader som skuldsanering medför för företagarna jämfört med företagssanering.

Reformens konsekvenser för fordringsägarna bör bedömas närmare i utkastet till proposition. Bedömningen i propositionsutkastet av konsekvenserna för företagens möjligheter att få lån bör motiveras ytterligare.

Även reformens konsekvenser för möjligheterna att missbruka företagssaneringar och skuldsanering bör behandlas närmare.

Rådet anser att utkastet till regeringens proposition till viss del följer anvisningen om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.

Mer information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Antti Moisio, bedömningsråd, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160198