Ahvenanmaa on ruotsinkielinen maakunta, jolla on itsehallinto

  • Maakunta koostuu 6 757 saaresta, joista 60 on asutettua
  • Saarilla on yli 30 000 asukasta, joista 40% asuu pääkaupungissa Maarianhaminassa
  • Maa- ja merialue on yhteensä 13 300 km2, josta maata on 1553 km2
  • Maakunnassa on 16 kuntaa
  • Talous nojaa merenkulkuun (40%), kaupankäyntiin ja turismiin
  • Kansallispäivää eli itsehallintopäivää vietetään 9.6.
  • Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran 9.6.1922

Ahvenanmaa on virallisesti yksikielinen. Ruotsin kieli on virallinen kieli, ja sitä käyttävät alueelliset, kunnalliset ja valtiolliset toimijat.

Ahvenanmaa on demilitarisoitu. Tämä tarkoittaa, ettei sotilaallista läsnäoloa sallita eikä saarille voi rakentaa linnoituksia. Ahvenanmaa on myös neutralisoitu, minkä vuoksi se on mahdollisissa konflikteissa pidettävä sodan uhan ulkopuolella.

Tietoa hallinnosta

Ahvenanmaan historiaa aikajanalla