Ajankohtaista

Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 14.2.2019 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 24.1.2019 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen meripolitiikan linjauksista
VNK valtioneuvoston yleisistunto 24.1.2019 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.1.2019 13.00
Virkavapauden myöntäminen valtioneuvoston kanslian arviointineuvokselle
VNK valtioneuvoston yleisistunto 10.1.2019 13.00
Arvonimien myöntäminen
VNK tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30