Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2023 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 9.3.2023 13.00

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

VNK valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2023 13.00

Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

VNK valtioneuvoston yleisistunto 28.2.2023 10.35

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 28.2.2023 10.35

Muutos ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanossa

VNK valtioneuvoston yleisistunto 28.2.2023 10.35

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

VNK valtioneuvoston yleisistunto 28.2.2023 10.35

Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

VNK tasavallan presidentin esittely 28.2.2023 10.30