Ajankohtaista

Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Muutos arvonimilautakunnan kokoonpanossa
VNK tasavallan presidentin esittely 29.11.2019 11.00
Väestöpoliittisen ministerityöryhmän asettaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 28.11.2019 13.00
Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 21.11.2019 13.00
Muutos ministerityöryhmän tehtävään
VNK valtioneuvoston yleisistunto 31.10.2019 13.00
Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 31.10.2019 13.00
Muutokset ministerityöryhmien pääsihteeristössä
VNK valtioneuvoston yleisistunto 24.10.2019 13.00