Ajankohtaista

Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 31.3.2020 14.00
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 31.3.2020 14.00
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 31.3.2020 14.00
Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 27.3.2020 23.30
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 27.3.2020 16.30
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 25.3.2020 20.00