Ajankohtaista

Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston periaatepäätös etätyön käyttöä koskevan suosituksen antamisesta
VNK valtioneuvoston yleisistunto koronavirukset 13.8.2020 13.00
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.8.2020 13.45
Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.8.2020 13.45
Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.8.2020 13.45
Talousneuvoston kokoonpanon muuttaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.8.2020 13.45
Työnjaot valtioneuvostossa ja ministeriöissä
VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.8.2020 13.45
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 6.8.2020 13.00